ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καυστήρες πετρελαίου Baltur

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR

 

Το Ιταλικό εργοστάσιο BALTUR μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και προόδου συγκέντρωσε πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συστημάτων καύσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου και μικτής καύσης και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

 

 

 Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα

 

 

   Μονοβάθμιοι                                                        Διβάθμιοι

  

 

 Baltur BTL

     

Baltur BTL..Ρ

 

Baltur SPARK 35 DSG

 

Baltur TBL ... P

 

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR BTL

  

 

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR BTL 

 

 

BALTUR SPARK 35 DSG 

 

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR 

 

26 kW - 310 kW

 

26 kW - 310 kW

178 - 391 kW

160 - 2.100 kW

  

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Baltur BTL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας πετρελαίου Diesel.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Υψηλής πίεσης νεφοποίηση του καυσίμου.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR BTL

 • Μηχανικό ντάμπερ ρύθμισης της εισαγωγής αέρα.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 • Κατόπιν ζήτησης: Λειτουργία με biodiesel

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Κυλιόμενη φλάντζα (εκτός του ΒΤL 3/3Η) για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.
 • Διάταξη ρύθμισης, της ροής εισόδου αέρα καύσης, με αυτόματη φραγή (εκτός του ΒΤL 26).
 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.
 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα και της αντλίας.
 • Αντλία για την παροχή καυσίμου με φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης, αναμονές για σύνδεση μανομέτρου και κενομέτρου.
 • Προθέρμανση στο μπεκ (έκδοση Η).
 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργία του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 230.
 • Φωτοαντίσταση για την ανίχνευση φλόγας.
 • Επταπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.
 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40
 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.
 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάσταση

ΜΕΓΕΘΗ

 • BTL 4 : 26,0 - 56,1kW   22 - 48 Mcal/h

 • BTL 6 :  31,9 - 74,3 kW   27 - 64 Mcal/h

 • BTL 10 :  60,2 - 118,0 kW   52 - 101 Mcal/h

 • BTL 14 :  83 - 166 kW   70 - 140 Mcal/h

 • BTL 20 : 118 - 261 kW   100 - 220 Mcal/h

 • BTL 26 : 190 - 310 kW   160 - 262 Mcal/h

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες πετρελαίου BTL

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Baltur BTL ... P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας πετρελαίου Diesel.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Υψηλής πίεσης νεφοποίηση του καυσίμου.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR BTL

 • Μηχανικό ντάμπερ ρύθμισης της εισαγωγής αέρα.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 • Κατόπιν ζήτησης: Λειτουργία με biodiesel

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Κυλιόμενη φλάντζα (εκτός του ΒΤL 3/3Η) για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.
 • Διάταξη ρύθμισης, της ροής εισόδου αέρα καύσης, με αυτόματη φραγή (εκτός του ΒΤL 26).
 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.
 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα και της αντλίας.
 • Αντλία για την παροχή καυσίμου με φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης, αναμονές για σύνδεση μανομέτρου και κενομετρου.
 • Προθέρμανση στο μπεκ (έκδοση Η).
 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργία του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 230.
 • Φωτοαντίσταση για την ανίχνευση φλόγας.
 • Επταπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.
 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40
 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.
 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάσταση

ΜΕΓΕΘΗ

 • BTL 4 P: 26,0 - 56,1kW   22 - 48 Mcal/h

 • BTL 6 P:  31,9 - 74,3 kW   27 - 64 Mcal/h

 • BTL 10 P:  60,2 - 118,0 kW   52 - 101 Mcal/h

 • BTL 14 P:  83 - 166 kW   70 - 140 Mcal/h

 • BTL 20 P: 118 - 261 kW   100 - 220 Mcal/h

 • BTL 26 P: 190 - 310 kW   160 - 262 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες πετρελαίου Baltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Baltur SPARK 35 DSG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας πετρελαίου Diesel.

 • Διβάθμιου λειτουργία (2 Στάδια / 2 Μπεκ).

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Υψηλής πίεσης νεφοποίηση του καυσίμου.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα. 

 

BALTUR SPARK 35 DSG

 • Ρύθμιση της ροής αέρα για το 1 ο και 2ο στάδιο, με ηλεκτρικό σερβοκινητήρα ολικής φραγής για μείωση των θερμικών απωλειών στις παύσεις.

 • Μηχανικό ντάμπερ ρύθμισης της εισαγωγής αέρα.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 • Κατόπιν ζήτησης: Λειτουργία με biodiesel

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.

 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα και της αντλίας.

 • Είσοδος αέρα από διάταξη επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικό υλικό για μειωμένη στάθμη θορύβου.

 • Αντλία για την παροχή καυσίμου με φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης, αναμονές για σύνδεση μανομέτρου και κενομέτρου.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 230.

 • Φωτοαντίσταση για την ανίχνευση φλόγας.

 • Διακόπτη Εκκίνησης / Τερματισμού και διακόπτη επιλογής 1ου / 2ου Σταδίου.

 • Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40.

 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.

ΜΕΓΕΘΗ

 • SPARK 35 DSG: 178 - 391 kW     153 - 336 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες πετρελαίου Baltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Baltur TBL ... P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας πετρελαίου diesel.

 • Διβάθμια λειτουργία.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα

 • Υψηλή ικανότητα αερισμού, χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση και χαμηλά επίπεδα θορύβου.

 • Υψηλής πίεσης νεφοποίηση του καυσίμου.
 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR

 • Τεχνολογία μερικής ανακύκλωσης των προϊόντων καύσης, στη κεφαλή καύσης, για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών ΝΟχ (Κατηγορία II).
 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.
 • Πίνακας ελέγχου από χυτό ελαφρύ κράμα αλουμινίου με επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο.
 • Πίνακας με βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ55
 • Ρύθμιση της ροής αέρα για το 1 ο και 2ο στάδιο με υδραυλικό ντάμπερ.
 • Συνοδεύεται από: επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, δύο μπεκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.
 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.
 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.
 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.
 • Τριφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα και της αντλίας.
 • Διάταξη ρύθμισης της εισόδου αέρα επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικό υλικό για μειωμένη στάθμη θορύβου.
 • Αντλία για την παροχή καυσίμου με φίλτρο, ρυθμιστή πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας και αναμονές για σύνδεση μανομέτρου και κενομετρου.
 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 230.
 • Φωτοαντίσταση για την ανίχνευση φλόγας.
 • Πίνακα ελέγχου με διακόπτη Εκκίνησης / Τερματισμού, διακόπτη επιλογής 1ου / 2ου Σταδίου και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ή βλάβης.
 • Πίνακα για τις ηλεκτρικές και θερμοστατικές συνδέσεις.

ΜΕΓΕΘΗ

 • TBL 45 Ρ:      160 - 450 kW     137 - 387 Mcal/h

 • TBL 60 Ρ:      250 - 600 kW     215 - 516 Mcal/h

 • TBL 85 Ρ:      200 - 850 kW      172 - 731 Mcal/h

 • TBL 105 Ρ:  320 - 1.050 kW     275 - 903 Mcal/h

 • TBL 130 Ρ:  400 - 1.300 kW     344 - 1.118 Mcal/h

 • TBL 160 Ρ:   500 - 1.600 kW     430 - 1.376 Mcal/h

 • TBL 210 Ρ:   800 - 2.100 kW     688 - 1.806 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες πετρελαίου Baltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

  

Καυστήρες

  

  

Καυστήρες Πετρελαίου

- Καυστήρες Πετρελαίου Buderus

- Καυστήρες Πετρελαίου Man

- Καυστήρες Πετρελαίου Baltur

- Καυστήρες Πετρελαίου Riello

  

Καυστήρες Αερίου

- Καυστήρες Αερίου Man

- Καυστήρες Αερίου Baltur

- Καυστήρες Αερίου Riello

 

 

Κυκλοφορητές - Αντλίες

Δοχεία διαστολής

Διαχωριστές Reflex

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

Διακοσμητικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords:  καυστηρας, καυστηρες, πετρελαιο, πετρελαιου, καυστήρας, μονοβαθμιοι, διβαθμιοι, Baltur BTL, Baltur BTL..Ρ, Baltur SPARK 35 DSG, Baltur TBL ... P

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr