ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καυστήρες φυσικού αερίου Baltur

 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR

 

Το Ιταλικό εργοστάσιο BALTUR μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και προόδου συγκέντρωσε πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συστημάτων καύσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου και μικτής καύσης και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

 

 

 Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα

 


Μονοβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου

 

 

Baltur BTG

 

Baltur SPARKGAS 35

 

Baltur TBG

        

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR BTG

 

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR SPARKGAS 35

 

 

BALTUR TBG

 

 

 

 

 

 

 

16,6 kW - 280 kW

90 kW - 358 kW

178 - 391 kW

   
 

 

 


Διβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου

 

        

Baltur TBL ... P

 

Baltur SPARKGAS 35Ρ

 

Baltur TBG ... Ρ

Baltur BGΝ ... Ρ

 

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR BTG

 

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR SPARKGAS 35

 

 

 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR TBG ... P

 

 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR BGN ... P

 

 

 

 

30 kW - 280 kW

90 kW - 358 kW

 

100 kW - 1.500 kW

590 kW - 3.500 kW

 

 

Μονοβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur BTG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας αερίου.

 • Μονοβάθμια λειτουργία (on/off).

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Ανάμιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Τεχνολογία μερικής ανακύκλωσης των προϊόντων καύσης αερίου στην κεφαλή καύσης, για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών NOx.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR BTG 

 • Μηχανικό ντάμπερ ρύθμισης της εισαγωγής αέρα.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

 • Ντάμπερ για τη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα με αυτόματη ολική φραγή στις παύσεις του καυστήρα για μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του  καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.

 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

 • Γραμμή αερίου εξοπλισμένη με: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας,  πιεζοστάτη ελάχιστου αερίου, ρυθμιστή πίεσης και φίλτρο αερίου.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού για την ανίχνευση φλόγας.

 • Επταπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Πρόβλεψη για σύνδεση μικρο-αμπερομέτρου (μΑ).

 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40.

 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.

ΜΕΓΕΘΗ

 • BTG 3:     16,6 - 42,7kW    14,2 - 35,8 Mcal/h

 • BTG 6:     30,6 - 56,3 kW   26,3 - 48,8 Mcal/h

 • BTG 11:     48,8 - 99 kW    41,9 - 85,1 Mcal/h

 • BTG 15:      50 - 160 kW    42,3 - 135,4 Mcal/h

 • BTG 20:      60 - 205 kW    51,6 - 176,3 Mcal/h

 • BTG 28:    100 - 280 kW    84,6 - 240,8 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Μονοβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur SPARKGAS 35

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας αερίου.

 • Μονοβάθμια λειτουργία (on/off).

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Ανάμιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Τεχνολογία μερικής ανακύκλωσης των προϊόντων καύσης αερίου στην κεφαλή καύσης, για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών NOx.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR SPARKGAS 35

 • Μηχανικό ντάμπερ ρύθμισης της εισαγωγής αέρα.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

 • Ντάμπερ για τη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα με αυτόματη ολική φραγή στις παύσεις του καυστήρα για μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του  καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.

 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

 • Γραμμή αερίου εξοπλισμένη με: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας,  πιεζοστάτη ελάχιστου αερίου, ρυθμιστή πίεσης και φίλτρο αερίου.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού για την ανίχνευση φλόγας.

 • Επταπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Διακόπτης Έναρξης/Τερματισμού.

 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40.

 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.

ΜΕΓΕΘΗ

 • SPARKGAS 35:   90 - 358 kW    76 - 303 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Μονοβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur TBG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας αερίου.

 • Πιστοποίηση CΕ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ676 (Κατηγορία III).

 • Μονοβάθμια λειτουργία.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ303.

 • Τεχνολογία μερικής ανακύκλωσης των προϊόντων καύσης αερίου στη κεφαλή καύσης , για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών NOx.

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR TBG

 • Υψηλή ικανότητα αερισμού, χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου.

  Ανοιγόμενη κεφαλή καυστήρα για εύκολη πρόσβαση μετά την εγκατάσταση.

 • Ηλεκτρικός πίνακας με επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρικές και θερμοστατικές συνδέσεις.

 • Ηλεκτρικός πίνακας με βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ55.

 • Φλάντζα ανάρτησης που ολισθαίνει στη κεφαλή καύσης για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 •  Δυνατότητα ενσωμάτωσης βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα,βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Σώμα καυστήρα από χυτό ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα υψηλής απόδοση με αντεστραμμένα πτερύγια.

 • Τριφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

 • Ηλεκτρικό πίνακα από χυτό ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Ηλεκτρικές συνδέσεις τυπωμένου κυκλώματος.

 • Πίνακα ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση λειτουργίας, διακόπτη Εκκίνησης / Τερματισμού και διακόπτη Επαναφοράς.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού για την ανίχνευση φλόγας.

 • Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

ΜΕΓΕΘΗ

 • TBG 45: 100 - 450 kW    86 - 387 Mcal/h

 • TBG 60: 120 - 600 kW    103 - 516 Mcal/h

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur BTG...Ρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Διβάθμια λειτουργία.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Ανάμιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

 • Ρύθμιση της εισαγωγής αέρα 1ου  και 2ου σταδίου με ηλεκτρικό σερβοκινητήρα.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR BTG 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

 • Ντάμπερ για τη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα με αυτόματη ολική φραγή στις παύσεις του καυστήρα για μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.

 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

 • Γραμμή αερίου εξοπλισμένη με: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας, πιεζοστάτη ελάχιστου αερίου,  ρυθμιστή πίεσης και φίλτρο αερίου.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού για την ανίχνευση φλόγας.

 • Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Πρόβλεψη για σύνδεση μικρο-αμπερομέτρου (μΑ).

 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40.

 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.

 

ΜΕΓΕΘΗ

 • BTG 6 Ρ:     30,6 - 56,3 kW   26,3 - 48,8 Mcal/h

 • BTG 11 Ρ:     48,8 - 99 kW    41,9 - 85,1 Mcal/h

 • BTG 15 Ρ:      50 - 160 kW    42,3 - 135,4 Mcal/h

 • BTG 20 Ρ:      60 - 205 kW    51,6 - 176,3 Mcal/h

 • BTG 28 Ρ:    100 - 280 kW    84,6 - 240,8 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur SPARKGAS 35Ρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Διβάθμια λειτουργία.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

 • Ανάμιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

 • Ρύθμιση της εισαγωγής αέρα 1ου  και 2ου σταδίου με ηλεκτρικό σερβοκινητήρα.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR SPARKGAS 35Ρ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

 • Ντάμπερ για τη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα με αυτόματη ολική φραγή στις παύσεις του καυστήρα για μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης και διασκορπιστή από ατσάλι.

 • Μονοφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

 • Γραμμή αερίου εξοπλισμένη με: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας, πιεζοστάτη ελάχιστου αερίου,  ρυθμιστή πίεσης και φίλτρο αερίου.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού για την ανίχνευση φλόγας.

 • Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Πρόβλεψη για σύνδεση μικρο-αμπερομέτρου (μΑ).

 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40.

 • Ηχομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα.

 

ΜΕΓΕΘΗ

 • SPARKGAS 35 Ρ: 90 - 358 kW     76,5 - 303 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur TBG ... P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας αερίου.

 • Πιστοποίηση CΕ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ676 (Κατηγορία III).

 • Διβάθμια λειτουργία.

 • Ρύθμιση αερίου με βαλβίδα λειτουργίας δύο σταδίων, ελεγχόμενη ηλεκτρομαγνητικά.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ303.

 • Τεχνολογία μερικής ανακύκλωσης των προϊόντων καύσης αερίου στη κεφαλή καύσης, για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών NOx.

 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR TBG ... P 

 • Υψηλή ικανότητα αερισμού, χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου.

 • Ανοιγόμενη κεφαλή καυστήρα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα για εύκολη πρόσβαση μετά την εγκατάσταση.

 • Ρύθμιση της εισαγωγής αέρα 1ου και 2ου σταδίου με ηλεκτρικό σερβοκινητήρα.

 • Ντάμπερ για τη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα με αυτόματη ολική φραγή στις παύσεις του καυστήρα για μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Ηλεκτρικός πίνακας με επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρικές και θερμοστατικές συνδέσεις.

 • Ηλεκτρικός πίνακας με βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ55.

 • Φλάντζα ανάρτησης που ολισθαίνει στη κεφαλή καύσης για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Σώμα καυστήρα από χυτό ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης με αντεστραμμένα πτερύγια.

 • Τριφασικό κινητήρα για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

 •  Διάταξη ρύθμισης εισόδου αέρα ειδικά σχεδιασμένη ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη γραμμικότητα κατά το άνοιγμα του ντάμπερ και επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικό υλικό.

 • Ηλεκτρικό πίνακα από χυτό ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Ηλεκτρικές συνδέσεις τυπωμένου κυκλώματος.

 • Πίνακα ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση λειτουργίας, διακόπτη Εκκίνησης / Τερματισμού, διακόπτη επιλογής 1ου / 2ου Σταδίου και διακόπτη Επαναφοράς.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο και προγραμματισμό της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού για την ανίχνευση φλόγας.

 • Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

 • Γραμμή αερίου εξοπλισμένη με: Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας, πιεζοστάτη ελάχιστου αερίου, ρυθμιστή πίεσης και φίλτρο αερίου

 

ΜΕΓΕΘΗ

 • TBG 45 Ρ:      100 - 450 kW        86 - 387 Mcal/h

 • TBG 60 Ρ:      120 - 600 kW       103 - 516 Mcal/h

 • TBG 55 Ρ:      110 - 550 kW         93 - 465 Mcal/h

 • TBG 85 Ρ:      170 - 850 kW        143 - 719 Mcal/h

 • TBG 120 Ρ:     240 - 1.200 kW     203 - 1.015 Mcal/h

 • TBG 150 Ρ:     300 - 1.500 kW     253 - 1.269 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες φυσικού αερίου Baltur  BGN ... P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Καυστήρας αερίου.

 • Διβάθμια λειτουργία.

 • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ303.

 • Ανάμιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.

 • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

 • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη  χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση  του καυστήρα από το λέβητα.

 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BALTUR BGN ... P 

 • Ρύθμιση της εισαγωγής αέρα 1ου και 2ου  σταδίου με ηλεκτρικό σερβοκινητήρα.

 • Ενσωματωμένη βαλβίδα Ελέγχου  Στεγανότητας.

 • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, τετραπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες  και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Ο καυστήρας αποτελείται από:

 • Ανεμιστήρα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.

 • Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.

 •  Ντάμπερ για τη ρύθμιση της εισαγωγής αέρα  με αυτόματη ολική φραγή στις παύσεις του καυστήρα για μείωση των θερμικών  απωλειών.

 • Κυλιόμενη φλάντζα για προσαρμογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.

 • Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης  και διασκορπιστή από ατσάλι.

 • Τριφασικό κινητήρα για τη λειτουργία  του ανεμιστήρα.

 • Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει  τη παρουσία του απαιτούμενου αέρα καύσης.

 • Γραμμή αερίου εξοπλισμένη με: Βαλβίδα λειτουργίας,   βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα ελέγχου  στεγανότητας, πιεζοστάτη ελάχιστου αερίου,  ρυθμιστή πίεσης και φίλτρο αερίου.

 • Αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο  και προγραμματισμό  της λειτουργίας του καυστήρα σύμφωνα  με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

 • Ηλεκτρόδιο ιονισμού  για την ανίχνευση φλόγας.

 • Πίνακα ελέγχου με φωτεινές  ενδείξεις LED  για την κατάσταση λειτουργίας, διακόπτη Εκκίνησης / Τερματισμού, διακόπτη επιλογής 1ου / 2ου Σταδίου και διακόπτη Επαναφοράς.

 • Επταπολικό και τετραπολικό ταχυσύνδεσμο για ηλεκτρική και θερμοστατική σύνδεση.

 • Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας ΙΡ40.

 

ΜΕΓΕΘΗ

 • BGN 200 Ρ:      590 - 2.000 kW       500 - 1.692 Mcal/h

 • BGN 250 Ρ       490 - 2.500 kW       414 - 2.115 Mcal/h

 • BGN 300 Ρ:      657 - 2.982 kW       555 - 2.522 Mcal/h

 • BGN 350 Ρ:      924 - 3.500 kW       781 - 2.961 Mcal/h

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Καυστήρες αερίου Βaltur

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

  

Καυστήρες

  

  

Καυστήρες Πετρελαίου

- Καυστήρες Πετρελαίου Buderus

- Καυστήρες Πετρελαίου Man

- Καυστήρες Πετρελαίου Riello

- Καυστήρες Πετρελαίου Baltur

  

Καυστήρες Αερίου

- Καυστήρες Αερίου Man

- Καυστήρες Αερίου Riello

- Καυστήρες Αερίου Baltur

 

 

Κυκλοφορητές - Αντλίες

Δοχεία διαστολής

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

Διακοσμητικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: καυστηρας, καυστηρες, υγραεριου, αεριου, φυσικου αεριου, φυσικό αέριο, εγκαταστασεις αερίου, μονοβαθμιοι, διβαθμιοι, Baltur, BTG, SPARKGAS

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr