ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καυστήρες πετρελαίου Riello

 

Riello

 

Ο οίκος RIELLO πρωτοπορεί στην κατασκευή καυστήρων, επιδιώκοντας πάντοτε να είναι σύμφωνος με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κάθε φορά, με έμφαση στη αξιόπιστη, οικονομική, αποδοτική και άριστη λειτουργία τους, καθώς και τη φιλικοτητα προς το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα κατασκευαστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν για την άριστη  ρύθμισή τους.

Στη σύγχρονη εποχή, με την εμφάνιση και τη χρήση του φυσικού αερίου ο οίκος RIELLO έχει εξαπλωθεί στην παγκόσμια αγορά με επίτοιχες μονάδες για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

 

Προιόντα σε αυτή τη σελίδα

 


  Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου

 

 

Riello Gulliver RG

 

 Riello 40 G

 

Riello RL...MZ

        

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

 

 

 

 

 

 

21,3 - 309,5 kW

 23,8 - 240 kW

154 - 2.700 kW

   
 

 

 

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου

 

        

Riello Gulliver RG...D

 

Riello RL

 

Riello Press G

   

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

 

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

 

 

 

 

 

 

42 - 296 kW

154 - 2.700 kW

 

107 - 1.186 kW

   

 

 

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Riello

 

Καυστήρες πετρελαίου Gulliver RG

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Gulliver RG   21,3 - 309,5 kW

 

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Gulliver RG είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Η σειρά Gulliver RG περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 21,3 έως 309,5 kW.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα.

Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης, ρύθμισης και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.


καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο Gulliver RG

    

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Καυστήρες πετρελαίου Riello 40 G

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Riello 40 G   23,8 - 240 kW

 

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Riello 40 G είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Η σειρά Riello 40 G διατίθεται σε διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 23,8 έως 240 kW.

Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Riello 40 G. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.


καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο Riello 40 G

    

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου RL...MZ

Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου RL...MZ  154 - 2.700 kW

Οι καυστήρες της σειράς RL...MZ καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 154 έως 2.700 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Είναι καυστήρες μονοβάθμιας λειτουργίας και είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει συνεχώς την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και τις αιτίες σφαλμάτων. Εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των ηχητικών εκπομπών με το ειδικής κατασκευής κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και με το ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης.

Η αναβαθμισμένη απόδοση του ανεμιστήρα και η απόδοση της κεφαλής καύσης εξασφαλίζουν ευελιξία στη χρήση, και πάντοτε υψηλή απόδοση.

Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις και διευκόλυνση στη συντήρηση του μηχανήματος. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο Riello RL...MZ

    

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Gulliver RG...D

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Gulliver RG...D   42 - 296 kW

Οι διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Gulliver RG...D είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Η σειρά Gulliver RG...D περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 42 έως 296 kW.

Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Gulliver. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Η διβάθμια λειτουργία εγγυάται υψηλό επίπεδο απόδοσης και οικονομικής λειτουργίας.

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο Gulliver RG...D

    

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Riello RL

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου Riello RL  154 - 2.700 kW

Οι καυστήρες της σειράς RL καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 154 έως 2700 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Είναι καυστήρες διβάθμιας λειτουργίας και είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει συνεχώς την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και τις αιτίες σφαλμάτων. Εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των ηχητικών εκπομπών με το ειδικής κατασκευής κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και με το ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης. Η αναβαθμισμένη απόδοση του ανεμιστήρα και η απόδοση της κεφαλής καύσης εξασφαλίζουν ευελιξία στη χρήση, και πάντοτε υψηλή απόδοση.

Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις και διευκόλυνση στη συντήρηση του μηχανήματος. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο Riello RL

    

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

  Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου PRESS G

Διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου PRESS G  107 - 1.186 kW

Οι καυστήρες της σειράς PRESS G καλύπτουν ισχύς από 107 έως 1186kW και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εγκαταστάσεις μεσαίων διαστάσεων, όπως πολυκατοικίες ή βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η συντήρηση απλοποιείται χάρη στο σύστημα των ράβδων κύλισης το οποίο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα εξαρτήματα της κεφαλής καύσης. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα αφαιρώντας το προστατευτικό κάλυμμα έχοντας εύκολη πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση.

 

καυστήρας πετρελαίου Gulliver RG

 

Όλοι οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο Riello PRESS G

    

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

  

Καυστήρες

  

  

Καυστήρες Πετρελαίου

- Καυστήρες Πετρελαίου Buderus

- Καυστήρες Πετρελαίου Man

- Καυστήρες Πετρελαίου Baltur

- Καυστήρες Πετρελαίου Riello

  

Καυστήρες Αερίου

- Καυστήρες Αερίου Man

- Καυστήρες Αερίου Baltur

- Καυστήρες Αερίου Riello

 

 

Κυκλοφορητές - Αντλίες

Δοχεία διαστολής

Διαχωριστές Reflex

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

Διακοσμητικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords:  καυστηρας, καυστηρες, πετρελαιο, πετρελαιου, καυστήρας, μονοβαθμιοι, διβαθμιοι, riello, Gulliver RG, 40 G, RL...MZ, Gulliver RG...D, RL, Press G

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr