ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κυκλοφορητές - αντλίες inline WILO

 

  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ WILO 

 

Η ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ διαθέτει την πλήρη σειρά προϊόντων της Γερμανικής έταιρειας WILO.

Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα

 

 

Κυκλοφορητές

 

   

Stratos PICO

 

Stratos

 

Stratos ECO

 

Stratos GIGA

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Yonos PICO

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Stratos PICO

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Stratos

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Stratos Eco

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo-Stratos GIGA 

 

         

 

 

Αντλίες inline

 

 

VeroLine IP-E

 

VeroLine IP-E

 

CronoLine IL-E

 

CronoLine-IL

     

 

Αντλίες Wilo VeroLine IP-E

 

 

Αντλίες Wilo CronoLine IL-E

 

 

Αντλίες Wilo VeroLine-IPL

 

 

Αντλίες Wilo CronoLine-IL

 

 

 

         

 

 

Μονάδες άντλησης συμπυκνωμάτων

 

 

DrainLift Con

                

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Wilo-DrainLift Con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Κυκλοφορητές Wilo Yonos PICO

 

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος για εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM

 • Κυκλοφορητής υψηλής αποδοτικότητας ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, όπως επίσης και για κατοικίες δύο μέχρι έξι διαμερισμάτων.

 • Μόνο 4 W ελάχιστη ισχύς κατανάλωσης

 • Προεπιλεγόμενοι τρόποι ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου ∆p-c (σταθερή διαφορική πίεση), ∆p-v (μεταβαλλόμενη διαφορική πίεση)

 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

 • Ένδειξη LED για τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής και την ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης σε W

 • Λειτουργία εξαέρωσης για την εξαέρωση του χώρου του ρότορα

 • Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση μέσω του βύσματος Wilo

 • Ευέλικτη εγκατάσταση μέσω συμπαγούς κατασκευής

 • Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση

Τεχνικά Στοιχεία

 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού -10°C έως +110°C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP X2 D

 • Βιδωτή σύνδεση Rp ½, Rp 1 και Rp 1¼

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Yonos PICO

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Κυκλοφορητές Wilo Stratos PICO

 

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα φραγής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος για εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM

 • Αντλία υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και για πολυκατοικίες δύο έως έξι διαμερισμάτων.

 • Μέχρι και 90% εξοικονόμηση ρεύματος σε σύγκριση με τους παλαιότερους, συμβατικούς κυκλοφορητές θέρμανσης

 • Μόνο 3 W ελάχιστη καταναλισκόμενη ισχύς

 • Προεπιλέξιμοι τρόποι ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου Δp-c (σταθερή διαφορά πίεσης), Δp-v (μεταβλητή διαφορά πίεσης) συνδυαζόμενη με τη λειτουργία ρύθμισης «Dynamic Adapt»

 • Αυτόματη λειτουργία μείωσης

 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

 • Οθόνη LC με ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης σε W και των συνολικών κιλοβατωρών

 • Λειτουργία επαναφοράς για το μηδενισμό του μετρητή ρεύματος ή την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

 • Ρουτίνα εξαέρωσης για την αυτόματη εξαέρωση του χώρου του ρότορα

 • Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση μέσω του βύσματος Wilo

 • Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση

Τεχνικά Στοιχεία

 • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού +2 °C έως +110 °C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz

 • Βαθμός προστασίας IPX4D

 • Βιδωτή σύνδεση Rp ½, Rp 1 και Rp 1¼

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Stratos PICO

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Κυκλοφορητές Wilo Stratos

 

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση ή σύνδεση φλάντζας, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή ισχύος για εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM

 • Μέχρι και 80% οικονομία ρεύματος σε σχέση με μη ρυθμιζόμενους κυκλοφορητές

 • Χειρισμός στη μπροστινή πλευρά και πρόσβαση στο χώρο ακροδεκτών, διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης, οθόνη χωρίς περιορισμό ως προς το σημείο τοποθέτησης

 • Εύκολη εγκατάσταση χάρη στις συνδυαστικές φλάντζες PN 6/PN 10 (για DN 32 έως DN 65)

 • Δυνατότητα χρήσης σε εγκαταστάσεις ψύξης/ κλιματισμού χωρίς περιορισμό της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

 • Κέλυφος αντλίας με επικάλυψη καταφόρεσης (KTL) για την αποφυγή διάβρωσης σε περίπτωση σχηματισμού υγροποιήσεων/εφιδρώσεων

 • Επέκταση συστήματος μέσω της δυνατότητας μετέπειτα εξοπλισμού μονάδων με θύρες για επικοινωνία Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, κτλ.

 • Τηλεχειρισμός μέσω υπέρυθρης διεπαφής (μονάδα/στικ/οθόνη IR)

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -10 °C έως +110 °C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP X4D

 • Σύνδεση με ρακόρ ή αντίστοιχα με φλάντζα (ανάλογα με τον τύπο) Rp 1 έως DN 100

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας του στάνταρ τύπου κατασκευής: 6/10 bar ή αντίστοιχα 6 bar (ειδικός τύπος κατασκευής: 10 bar ή 16 bar)

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Stratos

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Κυκλοφορητές Wilo Stratos ECO

 

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης για εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Μέχρι και 80% οικονομία ρεύματος σε σχέση με μη ρυθμιζόμενους κυκλοφορητές

 • Αντλία υψηλής απόδοσης ειδικά για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες και για κατοικίες από δύο μέχρι έξι διαμερίσματα

 • Μέγιστοι βαθμοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM

 • Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης για ασφαλή εκκίνηση

 • Γρήγορη σύνδεση με ακροδέκτες ελατηρίου

 • Σύνδεση GA: Για σύνδεση σε εξωτερικές μονάδες επιτήρησης (π.χ. στον αυτοματισμό κτιρίου)

 • Γενική ένδειξη βλάβης ως επαφή χωρίς δυναμικό, είσοδος ελέγχου Extern Off, είσοδος ελέγχου 0-10 V

 • Μόνο 5,8 W ελάχιστη κατανάλωση ισχύος

 • Θερμομόνωση για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης αναλόγως σειράς

Τεχνικά Στοιχεία

 • Θερμοκρασία ρευστού +15 °C έως +110 °C (για μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C)

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP 44

 • Σύνδεση με ρακόρ Rp 1 και Rp 1¼

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo Stratos Eco

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Κυκλοφορητές Wilo Stratos GIGA

 

Αντλία Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC και ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος σε κατασκευή ξηρού ρότορα. Έκδοση ως μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης με σύνδεση φλάντζας και ολισθαίνοντα δακτύλιο στεγανοποίησης.

Χρήση

Άντληση νερού θέρμανσης (κατά VDI 2035), κρύου νερού και μίγματος νερού-γλυκόλης χωρίς επιθετικές ουσίες σε συστήματα θέρμανσης, κρύου νερού και ψύξης.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Πρωτοποριακή αντλία υψηλής απόδοσης για μέγιστο συνολικό βαθμό απόδοσης λόγω του νέου σχεδιασμού ξηρού ρότορα της Wilo

 • Κινητήρας EC υψηλής απόδοσης (βαθμός απόδοσης πάνω από τις οριακές τιμές IE4 κατά IEC TS 60034-31 έκδ.1)

 • Νέο υδραυλικό σύστημα, ιδανικά προσαρμοσμένο στην τεχνολογία κινητήρων EC

 • Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα προσαρμογής ισχύος

 • Εξοικονόμηση χώρου χάρη στον εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό

 • Απλός χειρισμός μέσω της αναγνωρισμένης τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και της οθόνης

 • Διαφορετικά είδη ρύθμισης Δp-c, Δp-v, PID και n-σταθερό (σταθερές στροφές)

 • Περιοχή ρύθμισης έως και τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτήν των κοινών, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων αντλιών

 • Αναλογικές διεπαφές 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

 • Προαιρετικές διεπαφές για επικοινωνία διαύλου μέσω εμβυσματώσιμων μονάδων IF

 • Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης διπλής αντλίας με απενεργοποίηση φορτίου αιχμής βελτιστοποιημένου βαθμού απόδοσης

 • Δύο διαμορφώσιμα ρελέ μηνύματος λειτουργίας και βλάβης

 • Προσαρμοσμένο σύστημα διαχείρισης βλαβών για εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης φραγής πρόσβασης στην αντλία

 • Ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα

 • Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης

 • Στάνταρ αποστράγγιση συμπυκνώματος

 • Πέλμα αντλίας με οπή σπειρώματος για τη συναρμολόγηση στη βάση

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας του αντλούμενου μέσου από -20 °C έως +140 °C

 • Βαθμός προστασίας IP 55

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar έως +120 °C, 13 bar έως +140 °C

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Wilo-Stratos GIGA

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Αντλίες Wilo VeroLine IP-E

 

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη μεμονωμένη αντλία ξηρού ρότορα τύπου Inl-ine με φλάντζα σύνδεσης και αυτόματη προσαρμογή ισχύος για την άντληση νερού θέρμανσης (σύμφωνα με το VDI 2035), μίγματος νερού και γλυκόλης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού χωρίς λειαντικές ουσίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Στάνταρ κινητήρες με υψηλότερο βαθμό απόδοσης. από ονομαστική ισχύ 0,75 kW κινητήρες τεχνολογίας IE2

 • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρονικής προσαρμογής της ισχύος

 • Απλός χειρισμός μέσω τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και οθόνης

 • Διαφορετικά είδη ρύθμισης Δp-c, Δp-v, PID και n-σταθερό (σταθερές στροφές)

 • Μεγάλο εύρος αριθμού στροφών (750-2900 1/min)

 • Αναλογικές διεπαφές 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

 • Προαιρετικές διεπαφές για επικοινωνία διαύλου μέσω εμβυσματώσιμων μονάδων IF

 • Ενσωματωμένη διαχείριση δίδυμου κυκλοφορητή

 • Δύο διαμορφώσιμα ρελέ μηνύματος λειτουργίας και βλάβης

 • Διαμορφώσιμη συμπεριφορά σε περίπτωση βλαβών προσαρμοσμένη σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού

 • Φραγή πρόσβασης στην αντλία

 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα (KLF) με ηλεκτρονικό σύστημα διέγερσης

 • Λειτουργία και χειρισμός ίδια με την Wilo-CronoLine-IL-E

 • Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης

 • Στάνταρ τρύπες εκροής συμπυκνώματος

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -2 °C έως +120 °C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz. 3~380 V, 60 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP 55

 • Ονομαστικό πλάτος DN 32 έως DN 80

 • Μέγ. πίεση λειτουργίας 10 bar (ειδική κατασκευή: 16 bar)

 

 

Αντλίες Wilo VeroLine IP-E

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Αντλίες Wilo CronoLine IL-E

 

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη μεμονωμένη αντλία ξηρού ρότορα τύπου Inline με φλάντζα σύνδεσης και αυτόματη προσαρμογή ισχύος για την άντληση νερού θέρμανσης (σύμφωνα με το VDI 2035), μίγματος νερού και γλυκόλης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού χωρίς λειαντικές ουσίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Στάνταρ κινητήρες τεχνολογίας IE2 με υψηλότερο βαθμό απόδοσης

 • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρονικής προσαρμογής της ισχύος

 • Απλός χειρισμός μέσω τεχνολογίας κόκκινου πλήκτρου και οθόνης

 • Διαφορετικά είδη ρύθμισης Δp-c, Δp-v, PID και n-σταθερό (σταθερές στροφές)

 • Μεγάλο εύρος αριθμού στροφών (4-πόλων: 380-1450 1/min, 2-πόλων: 750-2900 1/min)

 • Αναλογικές διεπαφές 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

 • Προαιρετικές διεπαφές για επικοινωνία διαύλου μέσω εμβυσματώσιμων μονάδων IF

 • Ενσωματωμένη διαχείριση δίδυμου κυκλοφορητή

 • Δύο διαμορφώσιμα ρελέ μηνύματος λειτουργίας και βλάβης

 • Διαμορφώσιμη συμπεριφορά σε περίπτωση βλαβών προσαρμοσμένη σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού

 • Φραγή πρόσβασης στην αντλία

 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα (KLF) με ηλεκτρονικό σύστημα διέγερσης

 • Λειτουργία και χειρισμός ίδια με την Wilo-VeroLine-IP-E

 • Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης

 • Στάνταρ τρύπες εκροής συμπυκνώματος

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -20 °C έως +140 °C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz. 3~380 V, 60 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP 55

 • Ονομαστικό εύρος DN 40 έως DN 200

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar

 

 

Αντλίες Wilo CronoLine IL-E

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Αντλίες Wilo VeroLine-IPL

 

Αντλία ξηρού ρότορα σε κατασκευή Inline με βιδωτή σύνδεση ή σύνδεση με φλάντζα για την άντληση νερού θέρμανσης (σύμφωνα με το VDI 2035), μίγματος νερού και γλυκόλης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού χωρίς λειαντικές ουσίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού ψύξης και ψυχρού νερού

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Στάνταρ κινητήρες με υψηλότερο βαθμό απόδοσης, από ονομαστική ισχύ 0,75 kW κινητήρες τεχνολογίας IE2

 • Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης

 • Στάνταρ τρύπες εκροής συμπυκνώματος στα περιβλήματα κινητήρα και στις λατέρνες

 • Έκδοση σειράς: Κινητήρα με αδιαίρετο άξονα

 • Έκδοση N: Στάνταρ κινητήρας B5 ή αντίστοιχα V1 με άξονα ενσφήνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα

 • Στυπιοθλίπτης δακτυλίου ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής, αναγκαστικής υδρολίπανσης

 • Εύκολη συναρμολόγηση χάρη στα ποδαράκια με οπές σπειρώματος στο κέλυφος αντλίας

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -2 °C έως +120 °C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP 55

 • Ονομαστικό πλάτος Rp 1 έως DN 100

 • Μέγ. πίεση λειτουργίας 10 bar (ειδική κατασκευή: 16 bar)

 

 

Αντλίες Wilo VeroLine-IPL

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Αντλίες Wilo CronoLine-IL

 

Αντλία ξηρού ρότορα σε κατασκευή Inline με σύνδεση με φλάντζα για την άντληση νερού θέρμανσης (σύμφωνα με το VDI 2035), μίγματος νερού και γλυκόλης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού χωρίς λειαντικές ουσίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού ψύξης και ψυχρού νερού

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Στάνταρ κινητήρες με υψηλότερο βαθμό απόδοσης. από ονομαστική ισχύ 0,75 kW κινητήρες τεχνολογίας IE2

 • Μειωμένα κόστη κύκλου ζωής μέσω βελτιστοποιημένων βαθμών απόδοσης

 • Στάνταρ τρύπες εκροής συμπυκνώματος στα κελύφη κινητήρα

 • Τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις ψύξης - κλιματισμού με πλεονεκτήματα εφαρμογής χάρη στην αποβολή συμπυκνωμάτων μέσω της άριστα σχεδιασμένης λατέρνας (κατοχυρωμένη):

 • Υψηλή προστασία έναντι διάβρωσης με επικάλυψη καταφόρεσης

 • Στυπιοθλίπτης δακτυλίου ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής, αναγκαστικής υδρολίπανσης

 • Παγκόσμια μεγάλη διαθεσιμότητα των τυποποιημένων κινητήρων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Wilo) και τυποποιημένοι στυπιοθλίπτες

 • Εύκολη συναρμολόγηση χάρη στα ποδαράκια με οπές σπειρώματος στο κέλυφος αντλίας

Τεχνικά Στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας 20 °C έως +140 °C

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V, 50 Hz

 • Βαθμός προστασίας IP 55

 • Ονομαστικό πλάτος DN 32 έως DN 250

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar κατόπιν παραγγελίας)

 

 

Αντλίες Wilo CronoLine-IL

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

  

Αντλίες Wilo DrainLift Con

 

Αυτόματη μονάδα άντλησης συμπυκνωμάτων για την άντληση συμπυκνώματος σε:

 • Μονάδες τεχνολογίας θερμαντικής αξίας (σε λέβητες πετρελαίου πρέπει η μονάδα άντλησης να τοποθετηθεί μετά από μια διάταξη εξουδετέρωσης)

 • Συστήματα κλιματισμού και εγκαταστάσεις ψύξης (π.χ. ψυγεία και εξατμιστές)

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • 2 ανοίγματα προσαγωγής Ø 19-30 mm

 • Στάνταρ επαφή συναγερμού (κλειστή/ανοικτή)

 • Απλή εγκατάσταση

 • Η μονάδα του κινητήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 180°.

 • Μεταβλητές είσοδοι/έξοδοι

 • Κατάλληλο για συμπυκνώματα με τιμή pH > 2,4

Τεχνικά Στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V ± 10%, 50 Hz

 • Κατάλληλο για συμπυκνώματα με τιμή pH 2,4

 • Σύνδεση εκροής συμπυκνωμάτων Ø 10 mm

 • Βαθμός προστασίας IP 20

 • Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 50 °C

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Wilo-DrainLift Con

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

Καυστήρες

  

Κυκλοφορητές - Αντλίες Wilo

  

 

Δοχεία διαστολής

Διαχωριστές Reflex

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

Διακοσμητικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: κυκλοφορητες, κυκλοφορητης, αντλιες, αντλια, inline, συμπυκνωματων, Wilo, Yonos ,PICO, Stratos, VeroLine, IP-E, IL-E, CronoLine-IL, DrainLift Con

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr