ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

 

siemens - logo

 

Η ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ διαθέτει την πλήρη σειρά προϊόντων αυτοματισμού για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης της εταιρίας SIEMENS.

 

 Προιόντα σε αυτή τη σελίδα

 

  

Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών

 

 

RWD32S

 

RLE127

            

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ RWD32S

  

  

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SIEMENS RLE127

 

 

 

 

Διαφορικός Θερμοστάτης ηλιακών

Διαφορικός Θερμοστάτης ηλιακών

     

 

  

Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών

 

 

RVP201.0 & RVP201.1

 

RVP211.0 & RVP211.1

 

RVP 340

 

RVP 350

 

RVP 360

 

 

RVP201.0 & RVP201.1

 

  

SIEMENS RVP211.0 & RVP211.1

 

RVP 340

SIEMENSS RVP350 & RVP351

SIEMENSS RVP360 & RVP361

1 κύκλωμα θέρμανσης

1 κύκλωμα θέρμανσης και παραγωγή ΖΝΧ

1 κύκλωμα θέρμανσης

1 κύκλωμα θέρμανσης και παραγωγή ΖΝΧ

2 κυκλώματα θέρμανσης και παραγωγή ΖΝΧ

 

  

Ηλεκτρονικοί θερμιδομετρητές

 

 

WFM407...

 

WFN21...

 

WFN26...

        

 

SIEMENS WFM407...

 

  

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ SIEMENS WFN2..

 

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ SIEMENS WFN2..

 

 

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

M-bus

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Radio 868 MHz

   

 

  

Τρίοδες και τετράοδες περιστροφικές βάνες

 

 

VBI31....

 

SIEMENS VBF21..

 

SIEMENS VCI31..

        

 

SIEMENS VBI31....

 

  

SIEMENS VBF21..

 

SIEMENS VCI31..

 

 

3-οδες με εσωτερικό σπείρωμα

3-οδες φλατζωτές

4-οδες με εσωτερικό σπείρωμα

   

 

  

Κινητήρες για τρίοδες και τετράοδες περιστροφικές βάνες

 

 

SQK33.00

 

SQK34.00

            

 

SIEMENS SQK33.00

  

  

SIEMENS SQK34.00

 

 

 

 
         

  

 

 

Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών RWD32S

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SIEMENS RWD32S

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας, για χρήση σε εφαρμογές με ηλιακά, όπου ο έλεγχος πραγματοποιείται ανάλογα με μία επιλεγμένη διαφορική θερμοκρασία.

Εφαρμογή

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας, με σήματα ελέγχου 2-θέσεων. Ο RWD32S είναι ιδανικά κατάλληλος για έλεγχο των παρακάτω εγκαταστάσεων θέρμανσης:

 • Εγκαταστάσεις ηλιακών με δεξαμενές αποθήκευσης

 • Συστήματα θέρμανσης σε πισίνες με ηλιακά πανέλα.

 • Αποθήκευση θερμότητας με πολλές δεξαμενές αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά

 • Έτοιμες εφαρμογές

 • Μετρητής εξοικονόμησης ενέργειας

 • Εκκίνηση δεύτερης πηγής θέρμανσης σύμφωνα με την ζήτηση

 • Δυνατότητα ρύθμισης ελάχιστης θερμοκρασίας

 • Ορισμός απόλυτης θερμοκρασίας

 • Οριο μέγιστης θερμοκρασίας

 • Αντιπαγετική προστασία

 • Έξοδο ρελέ με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ RWD32S 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών RLE127

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SIEMENS RLE127

Ηλεκτρονικός διαφορικός ηλιακών με ενσωματωμένο εμβαπτιζόμενο αισθητήριο και επιπλέον μονάδα χειρισμού σε μία συσκευή. Είναι σχεδιασμένος για απευθείας τοποθέτηση στην εγκατάσταση. Μόνο τα καλώδια παροχής και αυτά της εξόδου του ελεγκτή απαιτούνται.

Παραδίδεται με θήκη κυαθίου.

Εφαρμογές

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας, με σήμα ελέγχου 2-θέσεων και βοηθητικό ρελέ. Ο RLE127 είναι ιδανικός για τον έλεγχο των ακόλουθων εγκαταστάσεων θέρμανσης:

 • Εγκαταστάσεις με ηλιακούς συλλέκτες και δοχεία αποθήκευσης

 • Συστήματα θέρμανσης πισίνας από ηλιακούς συλλέκτες

 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης θερμότητας με πολλά δοχεία αποθήκευσης

 • Εγκαταστάσεις με περισσότερους από έναν λέβητες

Χαρακτηριστικά

 • Προεγκατεστημένους τύπους εφαρμογών που επιλέγονται από διακόπτη DIP.

 • Μετάβαση σε δεύτερη πηγή θέρμανσης μετά από ζήτηση.

 • Επιλογή ελάχιστης θερμοκρασίας φόρτισης.

 • Απόλυτη επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας.

 • Μέγιστο όριο θερμοκρασίας.

 • Απομακρυσμένη ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας.

 • Λειτουργία ελέγχου.

 • Αντιπαγετική προστασία.

 

 

 

 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SIEMENS RLE127

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ελεγκτές αντιστάθμισης RVP 2....

RVP201.0 & RVP201.1

Ελεγκτές αντιστάθμισης για χρήση σε κατοικίες ή μικρά δημόσια κτίρια που έχουν αυτόνομη παραγωγή θέρμανσης. Ευκολία κατανόησης των αναλογικών λειτουργιών από τον χρήστη.

 

RVP201.0: Ελεγκτής χωρίς χρονοδιακόπτη.

RVP201.1: Ελεγκτής με 24ωρο χρονοδιακόπτη.

 

Βασικές λειτουργίες

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας, με ή χωρίς επιρροή από τα δωμάτια ή έλεγχο θερμοκρασίας χώρου. Έλεγχος κινητήρα 3- ή 2-θέσεων ή απευθείας έλεγχος του καυστήρα.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

 • Έλεγχος αντλίας θέρμανσης.

 • Γρήγορη επαναφορά και ώθηση θέρμανσης.

 • Καμπύλη θέρμανσης.

 • Επιρροή από θερμοκρασία χώρου.

 • Αντιπαγετική προστασία για την εγκατάσταση και τους χώρους.

 • Αυτόματη λειτουργία ECO με διακόπτη του σύστημα θέρμανσης ανάλογα με την απαίτηση.

 • Μέγιστο όριο της θερμοκρασίας προσαγωγής του λέβητα.

 • Παράταση λειτουργίας και περιοδικές εκκινήσεις του κυκλοφορητή.

 • Απομακρυσμένη επιλογή τρόπου λειτουργίας μέσω μονάδας χώρου ή εξωτερικού διακόπτη.

Τρόποι λειτουργίας

Μπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας από τον κυλιόμενο επιλογέα: Αυτόματη/Αντιπαγετική, Αυτόματη/Μειωμένη, Set back, Κανονική λειτουργία και Αντιπαγετική.

 

 

 

RVP201.0 & RVP201.1 

SIEMENS RVP211.0 & RVP211.1

Ελεγκτής θέρμανσης για χρήση σε κατοικίες ή μικρά δημόσια κτίρια όπου έχουν αυτόνομη παραγωγή θέρμανσης και θέρμανσης ΖΝΧ. Ευκολία κατανόησης των αναλογικών λειτουργιών από τον χρήστη.

 • RVP211.0: Ελεγκτής χωρίς χρονοδιακόπτη.

 • RVP211.1: Ελεγκτής με 24ωρο χρονοδιακόπτη.

 

Βασικές λειτουργίες: ίδιες με RVP201)

Λοιπές ρυθμίσεις: ίδιες με RVP201)

Λειτουργίες θέρμανσης ΖΝΧ

 • Η δεξαμενή αποθήκευσης φορτίζεται μέσω ελέγχου από αντίστοιχο κυκλοφορητή.

 • Απόλυτη προτεραιότητα: Ο κυκλοφορητής του κυκλώματος θέρμανσης παραμένει ανενεργός κατά την διάρκεια φόρτισης των ΖΝΧ.

 • Χωρίς προτεραιότητα (παράλληλα): Παράλληλη λειτουργία του κυκλοφορητή κυκλώματος θέρμανσης και του κυκλοφορητή φόρτισης ΖΝΧ.

 • Έλεγχος φόρτισης δεξαμενής αποθήκευσης μέσω βάνας διανομής.

 • Αντιπαγετική προστασία για ΖΝΧ.

 • Ο έλεγχος θερμοκρασίας ΖΝΧ γίνεται μέσω αισθητηρίου θερμοκρασίας ή θερμοστάτη.

Τρόποι λειτουργίας

Μπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας από τον κυλιόμενο επιλογέα:

 Αυτόματη/Αντιπαγετική, Αυτόματη/Μειωμένη, Set back, Κανονική λειτουργία, Αντιπαγετική ή μόνο θέρμανσης ΖΝΧ.

 

 

 

SIEMENS RVP211.0 & RVP211.1 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ελεγκτές αντιστάθμισης RVP 3....

SIEMENSS RVP 340

Ψηφιακή αντιστάθμιση πίνακα για έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης, με τρίοδο ή τετράοδη αναμικτική βάνα.

Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, για ένδειξη όλων των θερμοκρασιών και του τρόπου λειτουργίας.

 

SIEMENSS RVP 340 

SIEMENSS RVP350 & RVP351

Ψηφιακή αντιστάθμιση πίνακα για έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης, με τρίοδη ή τετράοδη αναμικτική βάνα και ενός κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης.

Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, για ένδειξη όλων των θερμοκρασιών και του τρόπου λειτουργίας.

Η μονάδα RVP350 διαθέτει επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LPB για έλεγχο πιο συνθετών εφαρμογών.

 

SIEMENSS RVP350 & RVP351

SIEMENSS RVP360 & RVP361

Ψηφιακή αντιστάθμιση πίνακα για έλεγχο δυο ανεξάρτητων κυκλωμάτων θέρμανσης, με τριοδη ή τετράοδη αναμικτική βάνα και ενός κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, για ένδειξη όλων των θερμοκρασιών και του τρόπου λειτουργίας.

Η μονάδα RVP360 διαθέτει επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LPB για έλεγχο πιο συνθετών εφαρμογών.

 

SIEMENSS RVP360 & RVP361 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ηλεκτρονικοί θερμιδομετρητές WFM407...

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ SIEMENS WFM407...

Οι θερμιδομετρητές Siemeca™ είναι ηλεκτρονικοί, με μπαταρία και χρησιμοποιούνται ως μετρητές κατανάλωσης θερμαντικής ενέργειας.

Μετρούν τη ροή χωρίς τη δημιουργία μαγνητικών πεδίων και χρησιμοποιούν αισθητήρια θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας. Χρησιμοποιούνται σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας στη θέρμανση. Ο μετρητής είναι τύπου single-jet. Η ροή του νερού έχει σαν αποτέλεσμα την περιστροφή ενός στροφείου, του οποίου η ταχύτητα μετριέται ηλεκτρονικά χωρίς τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου. Οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής μετριούνται με εμβαπτιζόμενα αισθητήρια Pt1000. Ο θερμιδομετρητής μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην προσαγωγή είτε στην επιστροφή. Η ροή του νερού μετριέται συνεχώς και οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής τουλάχιστον μία φορά ανά λεπτό.
Στην οθόνη του θερμιδομετρητή υπάρχει ένδειξη για τις παρακάτω τιμές και μεταβλητές:

 • Συνολική κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας από όταν εγκαταστάθηκε η συσκευή
 • Έλεγχος ενδείξεων οθόνης

 • Ημερομηνία προγραμματιζόμενου μηδενισμού.

 • Συνολική κατανάλωση μέχρι την τελευταία ημερομηνία προγραμματιζόμενου μηδενισμού.

 • Τρέχουσα θερμοκρασία επιστροφής.

Με τη βοήθεια του εργαλείου παραμετροποίησης Siemeca™ μπορούν να ενεργοποιηθούν οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Ημερομηνία προγραμματιζόμενου μηδενισμού (μόνο όταν η εργοστασιακή ημερομηνία μηδενισμού ειναι διαφορετική από την προγραμματιζόμενη)

 • Control number

 • Τρέχουσα ροή.

 • Διαφορά θερμοκρασίας.

 • Ένδειξη σφάλματος

ΤΥΠΟΙ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

WFM407.B113: Ονομαστική παροχή 0,6 m3/h.

WFM407.D113: Ονομαστική παροχή 1,5 m3/h.

WFM407.Ε113: Ονομαστική παροχή 2,5 m3/h.

 

 

 

SIEMENS WFM407...

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ηλεκτρονικοί θερμιδομετρητές WFN2..

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ SIEMENS WFN2..

Οι θερμιδομετρητές θέρμανσης/ψύξης Siemeca™ είναι ηλεκτρονικοί ξηρού τύπου. Μετρούν τη ροή χωρίς τη δημιουργία μαγνητικών πεδίων και χρησιμοποιούν αισθητήρια θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας. Χρησιμοποιούνται σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας στη θέρμανση ή την ψύξη. Κάθε ημέρα μεταδίδουν τις τρέχουσες τιμές μετρήσεων και κατανάλωσης στην καθορισμένη ημέρα στον αντίστοιχο συλλέκτη δεδομένων. Οι θερμιδομετρητές θέρμανσης/ψύξης διατίθενται σε δύο τύπους, single-jet (μονού ψεκασμού) ή measuring cell σε διάφορα μεγέθη, παρέχοντας τη δυνατότητα τοποθέτησης σε κάθε τύπο κλασικής εγκατάστασης (αποσπώμενη οθόνη, μήκος καλωδίου 1,5 m). Ο ενοικιαστής μπορεί να δει την προσωπική του κατανάλωση σε μία μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη. Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου είναι ικανή να τροφοδοτήσει τη συσκευή για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από την περίοδο για καλιμπράρισμα. Η μετάδοση δεδομένων επιτυγχάνεται με M-bus, παλμό, ή το σύστημα απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων Siemeca™ AMR.
Ο θερμιδομετρητής έχει 3 επίπεδα ενδείξεων για τις παρακάτω τιμές και μεταβλητές:

 • Συνολική κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας από όταν εγκαταστάθηκε η συσκευή.

 • Συνολική κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας μέχρι την τελευταία ορισμένη ημερομηνία.

 • Έλεγχος ενδείξεων οθόνης.

 • Τρέχουσα θερμαντική ενέργεια

 • Τρέχουσα παροχή

 • Τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής

 • Τρέχουσα θερμοκρασία επιστροφής

 • Τρέχουσα διαφορά θερμοκρασίας

 • Συνολικές ώρες λειτουργίας από όταν εγκαταστάθηκε η συσκευή

 • Ρύθμιση ημέρας και μήνα

 • Κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας του προηγούμενου έτους

 • Κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας από τους τελευταίους 13 μήνες

 • Επαλήθευση κωδικού

 • Ένδειξη σφαλμάτων

 • Συνολική κατανάλωση ψυκτικής ενέργειας από όταν εγκαταστάθηκε η συσκευή

Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται είναι °C ή K, kWh (ή GJ κατόπιν αιτήσεως), m³/h, kW, και ώρες.

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η συνολική κατανάλωση θερμαντικής ενέργειας.

Επικοινωνία με M-bus:

 • WFN21.B111: Ονομαστική παροχή 0,6 m3/h.

 • WFN21.D111: Ονομαστική παροχή 1,5 m3/h.

 • WFN21.Ε13: Ονομαστική παροχή 2,5 m3/h.

Επικοινωνία με Radio 868 MHz

 • WFN26.B111: Ονομαστική παροχή 0,6 m3/h.

 • WFN26.D111: Ονομαστική παροχή 1,5 m3/h.

 • WFN26.Ε13: Ονομαστική παροχή 2,5 m3/h.

 

 

 

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ SIEMENS WFN2..

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Τρίοδες και τετράοδες περιστροφικές βάνες

SIEMENS VBI31....

3-οδες περιστροφικές βάνες PN10 με εσωτερικό σπείρωμα.

 • Συνδέσεις με εσωτερικό σπείρωμα κατά ISO 7/1.

 • Για ψυχρά ή χαμηλής θερμοκρασίας ζεστά νερά σε κλειστά κυκλώματα.

 • Με χειροκίνητο μοχλισμό.

ΜΕΓΕΘΗ 

 • VBI31.20: 3-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN20, kvs 6.3

 • VBI31.25: 3-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN25, kvs 10

 • VBI31.32: 3-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN32, kvs 10

 • VBI31.40: 3-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN40, kvs 25

 

  

 

SIEMENS VBI31....

SIEMENS VBF21..

3-οδες περιστροφικές βάνες PN6 φλατζωτές

 • Με φλατζωτές συνδέσεις κατά ISO 7005

 • Για ψυχρό ή χαμηλής θερμοκρασίας ζεστό νερό σε κλειστά κυκλώματα

ΜΕΓΕΘΗ

 • VBF21.100: 3-οδη περιστροφική βάνα, φλαντζωτή, PN6, DN100, kvs 160
 • VBF21.125: 3-οδη βάνα έδρας, φλαντζωτή, PN6, DN125, kvs 550
 • VBF21.150: 3-οδη βάνα έδρας, φλαντζωτή, PN6, DN150, kvs 820
 • VBF21.40:  3-οδη βάνα έδρας, φλαντζωτή, PN6, DN40, kvs 25
 • VBF21.50:  3-οδη περιστροφική βάνα, φλαντζωτή, PN6, DN50, kvs 40
 • VBF21.65:  3-οδη περιστροφική βάνα, φλαντζωτή, PN6, DN65, kvs 63
 • VBF21.80:  3-οδη περιστροφική βάνα, φλαντζωτή, PN6, DN80, kvs 100

 

 

 

  SIEMENS VBF21..

 

 

SIEMENS VCI31..

4-οδες περιστροφικές βάνες με εσωτερικό σπείρωμα, PN10

 • Συνδέσεις με εσωτερικό σπείρωμα κατά ISO 7/1.

 • Για ψυχρά ή χαμηλής θερμοκρασίας ζεστά νερά σε κλειστά κυκλώματα.

  Με χειροκίνητο μοχλισμό.

  ΜΕΓΕΘΗ

 • VCI31.20: 4-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN20, kvs 6.3

 • VCI31.25: 4-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN25, kvs 10

 • VCI31.32: 4-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN32, kvs 16

 • VCI31.40: 4-οδη βάνα έδρας, εσωτερικό σπείρωμα, PN10, DN40, kvs 25

  

 

 

SIEMENS VCI31..

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Κινητήρες για τρίοδες και τετράοδες περιστροφικές βάνες

SIEMENS SQK33.00

Με αναστρεφόμενο σύγχρονο μοτέρ. Με επιλογέα χειροκίνητης/αυτόματης λειτουργίας και χειροκίνητη ρύθμιση. Με βάση αλουμινίου και πλαστικό κάλυμμα. Μπορεί να συνδυαστεί με μοχλισμό ASK3.. για χειρισμό βανών τύπου πεταλούδας και περιστροφικές.

Όλοι οι κινητήρες έχουν 2 ενσωματωμένους διακόπτες και χώρο για 1 βοηθητική μονάδα (βοηθητικός διακόπτης ή ποτενσιόμετρο).

 

 

 

SIEMENS SQK33.00

SIEMENS SQK34.00

Με αναστρεφόμενο σύγχρονο μοτέρ. Με επιλογέα χειροκίνητης/αυτόματης λειτουργίας και χειροκίνητη ρύθμιση. Με βάση αλουμινίου και πλαστικό κάλυμμα. Μπορεί να συνδυαστεί με μοχλισμό ASK3.. για χειρισμό βανών τύπου πεταλούδας και περιστροφικές.

Όλοι οι κινητήρες έχουν 2 ενσωματωμένους διακόπτες και χώρο για 1 βοηθητική μονάδα (βοηθητικός διακόπτης ή ποτενσιόμετρο).

 

 

 

SIEMENS SQK34.00

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

Καυστήρες

Κυκλοφορητές - Αντλίες

Δοχεία διαστολής

Διαχωριστές Reflex

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

Διακοσμητικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

  

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

  

 

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords:

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr