ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων SR

 

  

siemens - logo

 

Η ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΠΕ εισάγει από το 1998 στην Ελληνική αγορά τα άριστης ποιότητας και κατασκευής προϊόντα ( διακόπτες σωμάτων, όργανα λεβητοστασίου και λοιπά εξαρτήματα) του γνωστού Ιταλικού εργοστασίου S.R. RUBINETTERIE SRL.

 

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα

  

   

                

 

Διακόπτες πετσετοκρεμάστρας

 

 

Διακόπτες τύπου Η 50mm

 

 

 

 

Διακόπτες ίσιοι και γωνιακοί 1/2"

 

 

 

 

Διακόπτες πετσετοκρεμάστρας

Διακόπτες τύπου Η 50mm

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

Διακόπτες ίσιοι και γωνιακοί 1/2"

Οριζόντιο μπόιλερ με έναν αφαιρούμενο εναλλάκτη

  

 

               

 

Θερμοστατικές κεφαλές 

 

 

  Καλύμματα  παροχών

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμοστατικές κεφαλές

  Καλύμματα  παροχών

Μπόιλερ με έναν κωνικό εναλλάκτη

Με 1 σταθερό εναλλάκτη για επίτοιχη τοποθέτηση

 
 

Διακόπτες πετσετοκρεμάστρας

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

 

Διακόπτες πετσετοκρεμάστρας

 

Διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός δεξιός

 

Διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός αριστερός

Διακόπτης πετσετοκρεμάστρας ίσιος

 

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός δεξιός

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός αριστερός

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας ίσιος

 

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός δεξιός

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας γωνιακός αριστερός

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας ίσιος

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Διακόπτες τύπου Η - 50mm

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

 

 

 

Διακόπτες τύπου Η - 50mm

 

 

Διακόπτης Ventil σπαστός 50mm για σύνδεση από δάπεδο ή τοίχο. Κατάλληλος για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα.

 

Θερμοστατικός διακόπτης Ventil σπαστός 50mm για σύνδεση από δάπεδο ή τοίχο. Κατάλληλος για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα.

   

   

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακόπτες τύπου Η - 50mm

Διακόπτες τύπου Η - 50mm

 

Γωνιακός δεξιός θερμοστατικός διακόπτης 50mm

 

Γωνιακός αριστερός

θερμοστατικός διακόπτης 50mm

 

Ίσιος θερμοστατικός

διακόπτης 50mm

 

 

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

  Καλύμματα  παροχών

Διακόπτες τύπου Η - 50mm

 

Γωνιακός

διακόπτης 50mm

 

Ίσιος

διακόπτης 50mm

 

   

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

 

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

 

Διακόπτης μονοσωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

  

Διακόπτης δισωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

 

Διακόπτης μονοσωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

  

Διακόπτης

εξωτερικού βρόγχου

  

 

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

 

 

 

Διακόπτης

εξωτερικού βρόγχου

  

Θερμοστατικός

διακόπτης ίσιος

 

Θερμοστατικός

διακόπτης δεξιός

  

Θερμοστατικός

διακόπτης αριστερός

  

 

Διακοσμητικός διακόπτης πετσετοκρεμάστρας Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

 

Διακοσμητικός διακόπτης μονοσωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

 

Διακοσμητικός διακόπτης δισωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

 

 

 

Διακοσμητικοί διακόπτες Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

 

Διακοσμητικός διακόπτης μονοσωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

 

Διακοσμητικός διακόπτης δισωληνίου για σώματα άκαν ή σωληνωτά

 

   

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Διακόπτες ίσιοι και γωνιακοί 1/2"

 

Διακοσμητικοί διακόπτες Διαθέσιμοι χρωματισμοί

 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

 

Γωνιακός διακόπτης ½"

 

Γωνιακός θερμοστατικός

διακόπτης ½"

 

Ίσιος διακόπτης  ½"

 

Ίσιος θερμοστατικός

διακόπτης ½"

 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

 

Γωνιακός διακόπτης

σιδηροσωλήνα

 

Γωνιακός θερμοστατικός

διακόπτης σιδηροσωλήνα

 

Ίσιος διακόπτης

σιδηροσωλήνα

 

Ίσιος θερμοστατικός

διακόπτης σιδηροσωλήνα

 

 

Διακοσμητικοί διακόπτες Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικοί διακόπτες 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

 

Γωνιακός διακόπτης ½"

 

Γωνιακός διακόπτης

επιστροφής ½"

 

Γωνιακός θερμοστατικός

διακόπτης ½"

  

 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

 

Ίσιος διακόπτης

½"

 

Ίσιος διακόπτης

επιστροφής ½"

 

Ίσιος θερμοστατικός

διακόπτης ½"

 

 

 

Διακοσμητικοί διακόπτες Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικοί διακόπτες 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

 

Γωνιακός διακοσμητικός

διακόπτης ½"

 

Γωνιακός διακοσμητικός

διακόπτης επιστροφής ½"

 

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης  ½"

  

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης επιστροφής ½"

 

 

Διακοσμητικοί διακόπτες Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικοί διακόπτες 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

 

Γωνιακός διακοσμητικός

διακόπτης ½"

 

Γωνιακός διακοσμητικός

διακόπτης επιστροφής ½"

 

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης  ½"

  

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης επιστροφής ½"

 

 

Διακοσμητικοί διακόπτες  Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικοί διακόπτες

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων 

 

Γωνιακός διακοσμητικός

διακόπτης ½"

 

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης  ½"

 

   

 

Διακοσμητικοί διακόπτες Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων 

 

Γωνιακός διακοσμητικός διακόπτης ½"

 

Γωνιακός  διακοσμητικός διακόπτηςεπιστροφής ½"

 

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης  ½"

  

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης επιστροφής ½"

 

 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων  Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων 

 

Γωνιακός διακοσμητικός διακόπτης ½"

 

Γωνιακός  διακοσμητικός διακόπτηςεπιστροφής ½"

 

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης  ½"

  

Ίσιος διακοσμητικός

διακόπτης επιστροφής ½"

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Χρωματισμοί

 

Διακοσμητικοί διακόπτες σωμάτων

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Αξεσουάρ διακοπτών - Καλύμματα - Θερμοστατικές κεφαλές

 

Αξεσουάρ διακοπτών - Καλύμματα - Θερμοστατικές κεφαλές Διαθέσιμοι χρωματισμοί

 

Καλύμματα - Θερμοστατικές κεφαλές

 

Κιτ καλυμμάτων μονής
παροχής στρογγυλά

 

Κιτ καλυμμάτων μονής
παροχής τετράγωνα

 

Κιτ καλυμμάτων για
αναμονές με κέντρα 38mm

 

Κιτ καλυμμάτων για
αναμονές με κέντρα 50mm

  

Αξεσουάρ διακοπτών - Καλύμματα - Θερμοστατικές κεφαλές          

Θερμοστατικές κεφαλές

 

 

 

 

Θερμοστατικές κεφαλές

 

 

 

 

Ροζέτα μονή πλαστική

  

Έκκεντρα σωμάτων για
μετατόπιση κέντρων

  

Θερμοστατική κεφαλή λευκή

  

 

Διακοσμητική θερμοστατική κεφαλή

  

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο S.R. Rubinetterie

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 


   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

Καυστήρες

Κυκλοφορητές - Αντλίες

Δοχεία διαστολής

Διαχωριστές Reflex

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

  

Διακοσμητικοί Διακόπτες

  

 

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: διακόπτης, μονοσωληνίου, εξωτερικού βρόγχου, θερμοστατικός, δισωληνιου, ίσιος, γωνιακός, σπαστός, ρακόρ, ρυθμιστικός, έκκεντρο

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr