ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαχωριστές φυσαλίδων αέρα, σωματιδίων και λάσπης Reflex

 

 

Οι διαχωριστές της Reflex όχι μόνο εξαερώνουν το κύκλωμα, αλλά και να διαχωρίζουν μικροφυσαλίδες, σωματίδια και λάσπη. Για εγκαταστάσεις ηλιακών διατίθενται ειδικά μοντέλα αυτόματων εξαεριστικών και απαερωτών για υψηλές θερμοκρασίες.

  

Τόσο οι διαχωριστές, όσο και τα συστήματα απαέρωσης έχουν κατασκευαστεί για να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία μιας εγκατάστασης. Μικροσωματίδια και επικαθίσεις κάθε είδους μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση και την διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης και να αυξήσουν την συχνότητα αναγκαστικών συντηρήσεων.

Οι διαχωριστές της Reflex χρησιμοποιούν έναν  μηχανικό  τρόπο  διαχωρισμού, για τον οποίο δεν είναι απαραίτητη καμία πηγή ενέργειας. Υπάρχουν μοντέλα για σωματίδια και λάσπη, καθώς και για μικροφυσαλίδες και αέρα. Ο διαχωρισμός αέρα συμπεριλαμβάνει τόσο τον διαχωρισμό μικροφυσαλίδων αέρα, όσο και του ελεύθερα διακινούμενου αέρα στην εγκατάσταση, ειδικά κατά τις διαδικασίες πλήρωσης και εκκένωσης.

                     

Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα

 

 

 

EXVOID Τ

 

EXVOID Τ solar

 

EXVOID

 

EXVOID

    

 

 

 

Αυτόματα εξαεριστικά

Αυτόματα εξαεριστικά για ηλιακά συστήματα

Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

 

 

   

 

 

EXDIRT

 

EXDIRT

 

EXTWIN

 

EXTWIN

    

EXDIRT ορειχάλκινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπη

EXDIRT χαλύβδινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης

 

 

Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης

 

Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης

Διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης 

Διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης 

 

 

 

 

EXVOID Τ - Αυτόματα εξαεριστικά

 

 

Το Exvoid T οδηγεί τον ήδη διαχωρισμένο αέρα του συστήματος στην ατμόσφαιρα.

Διατιθεται για συστήματα θέρμανσης (110 °C) και για ηλιακά κυκλώματα (Solar: 180 °C).

Το επάνω μέρος του εξαεριστικού αποτελεί και ενσωματωμένο κομμάτι του απαερωτή Exvoid.

 • Περίβλημα από ορείχαλκο.

 • Τετραπλά δοκιμασμένη βαλβίδα εξαέρωσης με υψηλή λειτουργική αξιοπιστία.

 • Για κατακόρυφη εγκατάσταση.

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας: 10 bar

 • Επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας, Απλό: 110 °C | Solar: 180 °C

 • Σύνδεση: DN 15

 

 

EXVOID Τ - Αυτόματα εξαεριστικά

 

 

EXVOID Τ - Αυτόματα εξαεριστικά

 

  

EXVOID Τ - Αυτόματα εξαεριστικά

EXVOID Τ - Αυτόματα εξαεριστικά

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

EXVOID ορειχάλκινο -  Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

 

Απαερωτής Exvoid - Μπρούτζινο μοντέλο με σπείρωμα ή με δακτύλιο:

Οι απαερωτές - διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα Exvoid τοποθετούνται κατά προτίμηση  στα υψηλά σημεία της εγκατάστασης. Οι μικροφυσαλίδες απομακρύνονται γρήγορα και αξιόπιστα.

 • Απομακρύνει μέσω στροβιλισμού τις ελεύθερες μικροφυσαλίδες αέρα.
 • Πλήρως αυτόματη, συνεχής λειτουργία.

 • Προκαλεί ελάχιστη πτώση πίεσης, χωρίς διακυμάνσεις.

 • Επιταχύνει αισθητά την υδραυλική εξισορρόπηση μετά το γέμισμα της εγκατάστασης.

 • Προλαμβάνει τη δημιουργία θορύβων, τη φθορά της εγκατάστασης λόγω διάβρωσης και την μείωση της απόδοσής της, λόγω συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων αέρα.

 

 

EXVOID ορειχάλκινο - Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

 

EXVOID ορειχάλκινο - Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

EXVOID χαλύβδινο -  Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

 

Απαερωτής Exvoid - Χαλύβδινο μοντέλο με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση:

Οι απαερωτές - διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα Exvoid τοποθετούνται κατά προτίμηση  στα υψηλά σημεία της εγκατάστασης. Οι μικροφυσαλίδες απομακρύνονται γρήγορα και αξιόπιστα.

 • Απομακρύνει μέσω στροβιλισμού τις ελεύθερες μικροφυσαλίδες αέρα.
 • Πλήρως αυτόματη, συνεχής λειτουργία.

 • Προκαλεί ελάχιστη πτώση πίεσης, χωρίς διακυμάνσεις.

 • Επιταχύνει αισθητά την υδραυλική εξισορρόπηση μετά το γέμισμα της εγκατάστασης.

 • Προλαμβάνει τη δημιουργία θορύβων, τη φθορά της εγκατάστασης λόγω διάβρωσης και την μείωση της απόδοσής της, λόγω συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων αέρα.

EXVOID χαλύβδινο - Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα       

EXVOID χαλύβδινο - Διαχωριστές μικροφυσαλίδων αέρα

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

EXDIRT ορειχάλκινο -  Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης

 

Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης Exdirt

Τα Exdirt δουλεύουν με πολύ υψηλή απόδοση σε κάθε είδος εγκατάστασης. Ακόμη και μη εμφανή σωματίδια και υπολείμματα λάσπης διαχωρίζονται με επιτυχία από το κύκλωμα, το προστατεύουν και ταυτόχρονα κάνουν οικονομία στα έξοδα λειτουργίας όλου του συστήματος.

Στο Exdirt τα σωματίδια και η λάσπη εξωθούνται προς τα κάτω, συγκεντρώνονται στον ευρύχωρο πυθμένα του διαχωριστή και μπορούν να απομακρυνθούν κατά βούληση μέσω της ενσωματωμένης βάνας εκκένωσης.  

Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης Exdirt

 • απομακρύνουν μέσω στροβιλισμού τα σωματίδια και την λάσπη που κυκλοφορούν ελεύθερα στο κύκλωμα

 • αυτόματη, συνεχής λειτουργία

 • προκαλεί ελάχιστη πτώση πίεσης, χωρίς διακυμάνσεις

 • συντήρηση σε μόνο 5 δευτερόλεπτα

 • μόνιμα ελεύθερο άνοιγμα για την διέλευση του νερού

 • δεν απαιτείται αποφρακτική βαλβίδα ούτε by pass

 • δυνατότητα καθαρισμού της λάσπης κατά την διάρκεια λειτουργίας

 • πλήρες φάσμα προϊόντων για διάφορες πιέσεις, θερμοκρασίες και υλικά κατασκευής

 • διασφαλίζει την μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών παραγωγής θερμότητας, των θερμοστατ. βαλβίδων κλπ.

 • μειώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον κίνδυνο βλαβών και φθορών

Μπρούτζινο μοντέλο με σπείρωμα ή με δακτύλιο:

 • Μπρούτζινο μοντέλο με σπείρωμα DN 20 ή με δακτύλιο

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας: 10 bar

 • Επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας: 110 °C

 • Διατομή για τοποθέτηση σε οριζόντια διάταξη: DN 20–DN 50

 • Διατομή για τοποθέτηση σε κάθετη διάταξη: DN 20–DN 25

 • Απόδοση: 1,25–12,5 m3/h

 • Μόνωση Exiso: DN 20–DN 40

 

EXDIRT ορειχάλκινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπη

 

 

EXDIRT ορειχάλκινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπη

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

EXDIRT χαλύβδινο -  Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης

 

Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης Exdirt

Τα Exdirt δουλεύουν με πολύ υψηλή απόδοση σε κάθε είδος εγκατάστασης. Ακόμη και μη εμφανή σωματίδια και υπολείμματα λάσπης διαχωρίζονται με επιτυχία από το κύκλωμα, το προστατεύουν και ταυτόχρονα κάνουν οικονομία στα έξοδα λειτουργίας όλου του συστήματος.

Στο Exdirt τα σωματίδια και η λάσπη εξωθούνται προς τα κάτω, συγκεντρώνονται στον ευρύχωρο πυθμένα του διαχωριστή και μπορούν να απομακρυνθούν κατά βούληση μέσω της ενσωματωμένης βάνας εκκένωσης.  

Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης Exdirt

 • απομακρύνουν μέσω στροβιλισμού τα σωματίδια και την λάσπη που κυκλοφορούν ελεύθερα στο κύκλωμα

 • αυτόματη, συνεχής λειτουργία

 • προκαλεί ελάχιστη πτώση πίεσης, χωρίς διακυμάνσεις

 • συντήρηση σε μόνο 5 δευτερόλεπτα

 • μόνιμα ελεύθερο άνοιγμα για την διέλευση του νερού

 • δεν απαιτείται αποφρακτική βαλβίδα ούτε by pass

 • δυνατότητα καθαρισμού της λάσπης κατά την διάρκεια λειτουργίας

 • πλήρες φάσμα προϊόντων για διάφορες πιέσεις, θερμοκρασίες και υλικά κατασκευής

 • διασφαλίζει την μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών παραγωγής θερμότητας, των θερμοστατ. βαλβίδων κλπ.

 • μειώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον κίνδυνο βλαβών και φθορών

 

Χαλύβδινο μοντέλο με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας: 10 bar Επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας: 110 °C

 • Διατομή: DN 50–DN 300

 • Απόδοση: 12,5–405 m3/h

 • Μόνωση Exiso: DN 50–DN 125

Χαλύβδινο μοντέλο με θυρίδα καθαρισμού-επιθεώρησης με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας: 10 bar

 • Επιτρ. θερμοκρασία λειτουργίας: 110 °C

 • Διατομή: DN 50–DN 300

 • Απόδοση: 12,5–405 m3/h

 • Μόνωση Exiso: DN 50–DN 125

EXDIRT χαλύβδινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης       

   

EXDIRT χαλύβδινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης     

EXDIRT χαλύβδινο - Διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

EXTWIN ορειχάλκινο -  Διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης

 

Extwin – Διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης

Στις περιπτώσεις που πρέπει να προστατευθούν ευαίσθητα εξαρτήματα στα υψηλά σημεία της εγκατάστασης, ενδείκνυται η τοποθέτηση συνδυαστικών διαχωριστών Extwin, οι οποίοι διαχωρίζουν τόσο τις μικροφυσαλίδες αέρα, όσο και τα σωματίδια και την λάσπη από την εγκατάσταση.

 
 • Συνδυασμός Exvoid και Exdirt: Συνδυάζει τις λειτουργίες ενός Reflex Exvoid και ενός Exdirt σε ένα εξάρτημα

 • Εύκολη τοποθέτηση, διπλό αποτέλεσμα

 • Αποτελεί οικονομικότερη λύση σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους εξαρτημάτων ξεχωριστά

 • Πλήρες φάσμα προϊόντων για διάφορες πιέσεις, θερμοκρασίες και υλικά κατασκευής

 

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

EXTWIN χαλύβδινο -  Διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης

 

Extwin – Διαχωριστής μικροφυσαλίδων, σωματιδίων και λάσπης

Στις περιπτώσεις που πρέπει να προστατευθούν ευαίσθητα εξαρτήματα στα υψηλά σημεία της εγκατάστασης, ενδείκνυται η τοποθέτηση συνδυαστικών διαχωριστών Extwin, οι οποίοι διαχωρίζουν τόσο τις μικροφυσαλίδες αέρα, όσο και τα σωματίδια και την λάσπη από την εγκατάσταση.

 • Συνδυάζει τις λειτουργίες ενός Reflex Exvoid και ενός Exdirt σε ένα εξάρτημα.

 • Εύκολη τοποθέτηση, διπλό αποτέλεσμα.

 • Αποτελεί οικονομικότερη λύση σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους εξαρτημάτων ξεχωριστά.

 • Πλήρες φάσμα προϊόντων για διάφορες πιέσεις, θερμοκρασίες και υλικά κατασκευής.

 

 

 

pdf

Διαχωριστές Reflex

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 


   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  

Λέβητες

Αντλίες Θερμότητας

Καυστήρες

Κυκλοφορητές - Αντλίες

Δοχεία διαστολής

  

Διαχωριστές Reflex

  

 

Εξαρτήματα Λεβητοστασίου

Διακόπτες Σωμάτων

Διακοσμητικοί Διακόπτες

Θερμοστάτες Siemens

Ηλεκτροβάνες & Πίνακες Αυτονομίας

Θερμιδομετρητές & Αντισταθμίσεις Siemens

Πλαστικές δεξαμενές

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: δοχειο, διαστολης, δοχεια διαστολησ, δοχείο, διαστολής, διαστολής, Reflex, N, D, DE, DT5

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr