ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες RONDRA AR

 

 

A logo

 

 

  

Οι γραμμές των νέων Ιταλικών διακοσμητικών σωμάτων Rondra - AR έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζονται τέλεια με την εσωτερική αρχιτεκτονική κάθε χώρου.

Χρώματα και υλικά ενώνονται με άπειρους συνδυασμούς προσφέροντας θερμαντικά σώματα υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

 

100% MADE IN ITALY

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων Rondra-AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο σωματα Rondra-AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο Rondra-AR

 Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα


 

 

 

Slalom

 

 

 

Squash T

 

Pool T

 

Vulcano T

 

Old Style

 

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

 


 

 

 

Volley T

 

 

 

Tornado T

 

Cube T

 

Basket T

     

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

 


 

 

 

Colors

 

 

   

Συνδέσεις

 

Κρεμάστρες

 

 

 

 

Διακοσμητικοί

 

Διακόπτες σωμάτων

 

 

 

 

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

 Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

 Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού - Πετσετοκρεμάστρες AR

Πετσετοκρεμάστρες AR

 

Διακόπτες πετσετοκρεμάστρας

Διακόπτες τύπου Η 50mm

 

 

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ SLALΟΜ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ SLALΟΜ

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ SLALΟΜ

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ SQUASH T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ SQUASH T

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ SQUASH T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ POOL T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ POOL T

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ POOL T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ VULCANO T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ VULCANO T

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ VULCANO T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ OLD STYLE

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ OLD STYLE

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ VOLLEY T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ VOLLEY T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ TORNADO T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ TORNADO T

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ TORNADO T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ CUBE T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ CUBE T

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ CUBE T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ BASKET T

 

ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ BASKET T

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR     ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR     ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR     ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR

Όλα τα σώματα μπάνιου του Ιταλικου εργοστασίου AR διατίθενται και σε ηλεκτρική μορφή.

Προστίθεται ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη.

Στα λευκά σώματα προστίθεται λευκός θερμοστάτης.

Στα χρωματισμά σώματα και στα χρωμέ προστίθεται χρωμέ θερμοστάτης.

Ισχύς: 400, 700, 900 και 1.000W

 

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

Πετσετοκρεμάστρες για αντικατάσταση σωμάτων ΑΚΑΝ

 

   

 

 

 

 

 

 

              ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ AR          

 

Όλες οι πετσετοκρεμάστρες του Ιταλικού εργοστασίου  Rondra - AR μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν παραγγελίας με πλαϊνές αναμονές για αντικατάσταση των κλασσικών σωμάτων ακάν ή των σωμάτων αλουμινίου σε δισωλήνια συστήματα.

Τα κέντρα των παροχών προσδιορίζονται από τον πελάτη κατά την παραγγελία, ως προς την θέση τους (δεξιά ή αριστερά του σώματος) και ως προς την μεταξύ τους απόσταση (π.χ 905mm , 655mm, 505mm κλπ).  Έτσι η αντικατάσταση των σωμάτων ακάν μπορεί να γίνει εύκολα και χωρίς μετατροπές στις σωληνώσεις.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το βέλτιστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας τις αντιαισθητικές προσθήκες σωληνώσεων στο πάνω και κάτω μέρος του σώματος

Το βασικό χρώμα των σωμάτων είναι το λευκό RAL9010, αλλά μπορούν και να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων με ματ ή γυαλιστερό φινίρισμα ή και να επιχρωμιωθούν.
Η κατασκευή αυτή μπορεί να γίνει σε όλα τα μοντέλα της εταιρείας και έτσι υπάρχει σε μεγάλο εύρος διαστάσεων αλλά και σχεδιαστικών επιλογών που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε χώρου.

Τα σώματα κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ιταλία με τις υψηλότερες προδιαγραφές στην ποιότητα κατασκευής και βαφής.

 

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Κατάλογος σωμάτων AR

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Χρωματολόγιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

 

Θερμαντικά σώματα

- Θερμαντικά Σώματα Buderus

- Θερμαντικά Σώματα Europanel

- Θερμαντικά Σώματα AKAN

   (κλασσικά με φέτες)

 

Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα

- Διακοσμητικά Σώματα Deltacalor

   σειρά Warm

- Διακοσμητικά Σώματα Deltacalor

   σειρές iDeas & Hit

- Διακοσμητικά Σώματα Rondra-AR

- Σώματα Αλουμινίου ADHOC

- Διακοσμητικά Σώματα Arbonia

- Διακοσμητικά Σώματα Purmo

- Διακοσμητικά Σώματα Runtal

 

Θερμαντικά Σώματα Λουτρού

- Πετσετοκρεμάστρες Deltacalor

- Πετσετοκρεμάστρες Rondra - AR

- Σώματα λουτρού αλουμινίου

- Ηλεκτρικές Πετσετοκρεμάστρες

- Σώματα λουτρού Runtal

 

Παρελκόμενα Θερμαντικών Σωμάτων

- Διακοσμητικοί Διακόπτες σωμάτων SR

- Καλύμματα παροχών - σωληνώσεων

- Κρεμάστρες - κρεμαστράκια

- Ηλεκτρικές αντιστάσεις

 

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: θερμαντικά σώματα λουτρού, πετσετοκρεμάστρες, σωματα μπανιου, σκαλιερες, καλοριφερ, σωματα μπανιου

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.heatingart.gr