ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παρελκόμενα ηλιακών συστημάτων

 

 

Προϊόντα σε αυτή τη σελίδα
 
             

 

ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              

 

Θερμοστατική βαλβίδα

 

 

SR Solar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΙΤ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων

  

Το κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων του Ιταλικού εργοστασίου Barberi srl περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για την σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το μπόιλερ, προσφέροντας ασφαλή και αποδοτική λειτουργία στα ηλιακά συστήματα. Όλα τα εξαρτήματα είναι προσυναρμολογημένα και τοποθετημένα μέσα σε μονωτικό κάλυμμα, συνδυάζοντας έτσι υψηλή απόδοση, ασφάλεια, αισθητική και εξοικονόμηση χώρου στο λεβητοστάσιο και χρόνου κατά τη συναρμολόγηση.

 

Το υδραυλικό κιτ του Ιταλικού εργοστασίου Barberi περιλαμβάνει:

 • Μονωτικό κάλυμμα
 • Ρυθμιστή ροής  0,5-15 l/min.
 • Βάνες πλήρωσης και εκκένωσης.
 • Βάνα με θερμόμετρο και βαλβίδα αντεπιστροφής.
 • Βαλβίδα ασφαλείας 6bar /160 o C.
 • Μανόμετρο 0-10 bar.
 • Σπιράλ, στήριγμα τοίχου και ταχυσύνδεσμο για σύνδεση του δοχείου διαστολής
 • Ήλεκτρονικός κυκλοφορητή Grundfos UPM3 15-70, 130mm.
 • Σετ στερέωσης σε τοίχο.
 • Συνδέσεις δικτύου 3/4".
 • Βάνα με θερμόμετρο και βαλβίδα αντεπιστροφής.
 • Απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό.
 • Ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη (μοντέλο Trolli Plus).

 

Με τα κιτ TROLLI και TROLLI PLUS μπορούν να επιτευχθούν:

 • Ακριβής ρύθμιση της παροχής προς τους ηλιακούς συλλέκτες.

 • Εύκολο άδειασμα, γέμισμα και πλύσιμο του κλειστού κυκλώματος των ηλιακών.

 • Εύκολη αλλαγή κυκλοφορητή, χωρίς να απαιτείται το άδειασμα όλου του κυκλώματος.

 • Έλεγχος θερμοκρασίας και πίεσης του κυκλώματος των ηλιακών.

 • Αποφυγή αντίστροφων ροών.

 • Ασφαλής εξαέρωση του κυκλώματος.

ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 


ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Οδηγίες χρήσης Trolli Plus

   

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακών συστημάτων

  

Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ του συλλέκτη (Τ1) και της χαμηλότερης περιοχής του θερμοδοχείου (Τ2). Όταν ο ήλιος θερμάνει τον συλλέκτη και η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου φτάσει τα ΔΤ = 8Κ, τότε ενεργοποιείτε ο κυκλοφορητής.

Ο κυκλοφορητής μεταφέρει το θερμικό υγρό (μίγμα νερού και προπυλενογλυκόλης), από την χαμηλότερη και κρύα περιοχή του θερμοδοχείου προς τον συλλέκτη. Το θερμικό υγρό ζεσταίνετε από τον ήλιο στον συλλέκτη και επιστρέφει στο θερμοδοχείο, από θερμαίνει το νερό χρήσης μέσω ενός εναλλάκτη που βρίσκεται τοποθετημένος στο θερμοδοχείο.

Ο ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης Seitron TSDT24M είναι μια κεντρική μονάδα ελέγχου θερμικών ηλιακών συστημάτων. Ο ελεγκτής διαθέτει τρεις εξόδους (2 εντολές εξόδου και 1 συναγερμό) και τρεις εισόδους (αισθητήρια).

Ο ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης Seitron TSDT24M μπορεί να ελέγξει ένα θερμικό ηλιακό σύστημα που ταιριάζει με ένα από τα έξι διαθέσιμα προρυθμισμένα διαγράμματα εγκατάστασης (παρ. 6). Όταν επιλεγεί μία εφαρμογή, ο διαφορικός θερμοστάτης ελέγχει αυτόματα τις εξόδους και εισόδους που αντιστοιχούν στην εφαρμογή αυτή.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εμφανίζονται στην LCD οθόνη το υδραυλικό διάγραμμα του επιλεγμένου τύπου εγκατάστασης, η κατάσταση των εξόδων, τα αισθητήρια και άλλα δεδομένα και πληροφορίες που αναλύονται στη συνέχεια.

 

 

 

 


ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

  

 

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Οδηγίες χρήσης διαφορικού θερμοστάτη

 

 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Θερμοστατικό ΚΙΤ ανάμειξης Barberi V20

 

Το θερμοστατικό ηλιακό κιτ ανάμειξης Barberi V20 χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε θερμοσίφωνες, ηλεκτρομπόιλερ ή λέβητες, τα οποία είναι συνδεδεμένα παράλληλα με ηλιακούς θερμοσίφωνες ή κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Με το θερμοστατικό ηλιακό κιτ ανάμειξης Barberi V20 επιτυγχάνεται ο έλεγχος της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης που προέρχεται από δύο διαφορετικές συσκευές (πχ ηλιακό θερμοσίφωνα & λέβητα αερίου ή ηλιακό θερμοσίφωνα & ηλεκτρομπόιλερ κλπ).

Το κιτ Barberi V20 ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ελέγχοντας τη ροή του νερού από τον ηλιακό θερμοσίφωνα και στέλνοντάς το είτε απευθείας προς την κατανάλωση είτε περνώντας το πρώτα μέσα από έναν λέβητα αερίου, ένα ηλεκτρομπόιλερ ή κάποια άλλη πηγή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αυτοματοποιημένη παροχή ζεστού νερού χρήσης στην κατανάλωση σε σταθερή θερμοκρασία ανεξάρτητα της θερμοκρασίας του νερού που υπάρχει στον ηλιακό θερμοσίφωνα.

 

Αρχή λειτουργίας

Το θερμοστατικό κιτ ανάμειξης Barberi V20 αποτελείται από μια θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής, προρυθμισμένη σε σταθερή θερμοκρασία, ένα ταυ σύνδεσης και μια θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης, με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας εξόδου. Με το κιτ Barberi V20 επιτυγχάνεται σταθερή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης που φτάνει στην κατανάλωση ακόμα και από συστήματα με ασταθείς θερμοκρασίες εξόδου (π.χ ηλιακά συστήματα) ή ακόμα και όταν η θερμοκρασία και η πίεση εισόδου του ζεστού και κρύου νερού μεταβάλλονται.

 

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα της παράλληλης χρήσης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα ή (κεντρικού ηλιακού συστήματος) με επίτοιχο λέβητα αερίου, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ηλεκτρομπόιλερ κλπ.

Εξοικονόμηση ενέργειας από την βελτιστοποίηση της χρήσης του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η βοηθητική συσκευή λειτουργεί μόνο αν η θερμοκρασία του νερού στο ηλιακό σύστημα είναι μικρότερη από 47°C.

Δεν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή και δεν καταναλώνει ρεύμα.

Σταθερή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης προς την κατανάλωση ( 35 °C - 60 °C).

Προστασία από εγκαύματα από υψηλές θερμοκρασίες νερού (θερμοκρασία εξόδου < 60°C ).

Ελαχιστοποίηση των επικαθίσεων αλάτων στις σωληνώσεις.

 

 

  

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

 

  

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Θερμοστατικό ΚΙΤ ανάμειξης V20

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

 

Θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής νερού χρήσης Barberi V16

  

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η βαλβίδα Barberi V16 είναι μια θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής σταθερής θερμοκρασίας κατάλληλη για συστήματα πόσιμου νερού, νερού θέρμανσης ή μίγμα γλυκόλης - νερού.

Είναι εργοστασιακά απορρυθμισμένη στους 45οC ± 2 οC και εκτρέπει το εισερχόμενο νερό προς την μια ή την άλλη έξοδό της ανάλογα με τη θερμοκρασία του.

Αν το νερό έχει θερμοκρασία εισόδου μικρότερη από 43°C οδηγείται στην πάνω έξοδο.

Αν το νερό έχει θερμοκρασία εισόδου μεταξύ 43°C και 47°C η μισή παροχή του νερού οδηγείται στην πάνω έξοδο και η υπόλοιπη στη δεξιά έξοδο.

 • Αν το νερό έχει θερμοκρασία εισόδου μεγαλύτερη από 47°C οδηγείται στην δεξιά έξοδο.

 • Διατομή εισόδων-εξόδων: 1".

 • Θερμοκρασία εκτροπής: 45°C ± 2°C.

 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C.

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.

 • Ακρίβεια ρύθμισης:  ± 2°C.

 • Παροχή: Kv 3,5m3/h.


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης νερού χρήσης

  

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι θερμοστατικές βαλβίδες ανάμιξης ζεστού νερού χρήσης SR είναι ειδικά σχεδιασμένες για ηλιακά συστήματα με μεγάλες παροχές και υψηλές θερμοκρασίες νερού.

 • Άμεση αποκοπή της παροχής εξόδου της βαλβίδας σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ζεστού ή κρύου νερού.

 • Σταθερή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στο σημείο εξόδου της.

 • Εσωτερική επεξεργασία από PTFE για εμπόδιση του σχηματισμού αλάτων.

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 10 bar.

 • Διατίθεται σε διατομές 3/4" και 1"

 


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο SR

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Αυτόματο εξαεριστικό & Βαλβίδα ασφαλείας

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ SOLAR

Αυτόματο εξαεριστικό SR Solar για ηλιακά συστήματα.

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SOLAR

Βαλβίδα ασφαλείας SR Solar 3/4" - 6 bar για ηλιακά συστήματα.

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

Έντυπο SR

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

  CONTACTS  

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

Εισαγωγή στην Ηλιακή Θέρμανση

 

Θερμοδοχεία Ηλιακής Θέρμανσης

 - Θερμοδοχεία Sicc

 - Θερμοδοχεία Sunsystem

 

Ηλιακοί Συλλέκτες

 

Παρελκόμενα συστημάτων

- Ηλιακά ΚΙΤ σύνδεσης Barberi

- Διαφορικός θερμοστάτης Seitron

- Ηλιακό θερμοστατικό κιτ ανάμειξης

- Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης

- Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης SR

- Αυτόματο εξαεριστικό SR solar

- Βαλβίδα ασφαλείας SR solar

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: ΚΙΤ σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, διαφορικός θερμοστάτης, θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης νερού χρήσης, αυτόματο εξαεριστικό, βαλβίδα ασφαλείας

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr - www.heatingart.gr