ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ηλεκτρονικά ανόδια - Ανόδια μαγνησίου - Συστήματα καθοδικής προστασίας

 

 

 
           

 

Ηλεκτρονικό Ανόδιο - Ηλεκτρονικό σύστημα καθοδικής προστασίας

 

 

Ράβδοι μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

 

 

Ανόδια μαγνησίου

 

 

Ηλεκτρονικό ανόδιο 

Ράβδοι μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

Ανόδια μαγνησίου

   

 

 

Ηλεκτρονικό Ανόδιο -  Σύστημα καθοδικής προστασίας

 

 

Ηλεκτρονικό Ανόδιο - Σύστημα καθοδικής προστασίας

 

Το ηλεκτρονικό ανόδιο ACES αντικαθιστά τα ανόδια μαγνησίου σε μεταλλικά μπόιλερ και αποθήκες νέου και εξασφαλίζει απόλυτη ηλεκτρική προστασία του μπόιλερ έναντι της διάβρωσης, χωρίς την απαίτηση κανενός είδους συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής.

Το σύστημα ACES εξασφαλίζει ηλεκτρική προστασία έναντι διάβρωσης για κάθε είδος νερού. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση, είναι απολύτως αδιάβρωτο, αποδοτικό και χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος.

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ACES

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ACES

   

Ηλεκτρονικό Ανόδιο  -  Ηλεκτρονικό σύστημα καθοδικής προστασίας

 

 

Ηλεκτρονικό Ανόδιο - Ηλεκτρονικό σύστημα καθοδικής προστασίας

 

 

ACES G2 με μια ακίδα τιτανίου

 

 

 

Ηλεκτρονικό Ανόδιο - Ηλεκτρονικό σύστημα καθοδικής προστασίας

 

 

ACES Η με δύο ακίδες τιτανιου

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας ACES αποτελείται από μια ηλεκτρονική συσκευή, την ACES Η ή την ACES G2 και από μια ή δύο ακίδες-ανόδια τιτανίου, ανάλογα με το μέγεθος του δοχείου που θέλουμε να προστατεύσουμε.

H ηλεκτρονική συσκευή του συστήματος είναι ένας συνδυασμός ποτενσιοστάτη, μετασχηματιστή και ελεγκτή και στόχος της είναι να παρέχει καθοδική προστασία των δοχείων ενάντια στη διάβρωση ελέγχοντας το δυναμικό του νερό του δοχείου, με την επιβολή εξωτερικά επιβαλλόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή μετασχηματίζει το ρεύμα του δικτύου σε συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης και το παρέχει στο εσωτερικό του δοχείου μέσω της ακίδας τιτανίου.

Μόλις το δοχείο γεμίσει με νερό δημιουργείται ένα γαλβανικό στοιχείο του οποίου η άνοδος είναι το ανόδιο τιτανίου (θετικός πόλος) και κάθοδος (αρνητικός πόλος) είναι το σημείο ή τα σημεία του μπόιλερ στα οποία υπάρχει ατέλεια ή φθορά της επισμάλτωσης και το μέταλλο έρχεται σε επαφή με το νερό. Η μεταφορά φορτίου (ηλεκτρονίων) από το ανόδιο τιτανίου προς την εκτεθειμένη στο νερό επιφάνεια του δοχείου δημιουργεί το προστατευτικό ρεύμα που προφυλάσσει το δοχείο από τη διάβρωση.

Για μέγιστη προστασία του δοχείου απαιτείται η διατήρηση του δυναμικού του ηλεκτρολύτη σε βέλτιστο επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό η λειτουργία της συσκευής γίνεται σε δυο φάσεις, την φάση της μέτρησης και την φάση της πλήρους λειτουργίας.

Κατά τη φάση της μέτρησης η συσκευή μετρά τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του ανοδίου και των τοιχωμάτων του δοχείου. Η μέτρηση αυτή επεξεργάζεται από τη συσκευή και η μετρούμενη διαφορά δυναμικού συγκρίνεται με την διάφορα δυναμικού αναφοράς (θεωρητική τιμή δυναμικού για μέγιστη προστασία).

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η ηλεκτρονική συσκευή μεταβάλει την ένταση του ρεύματος που παρέχει στο ανόδιο τιτανίου, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η βέλτιστη προστασία του δοχείου από τη διάβρωση.

Το ανόδιο τιτανίου είναι μια ακίδα τιτανίου με διαμέτρο 3mm της οποίας το ένα από τα δύο άκρα επεξεργάζεται με διαδικασίες ηλεκτροχημικής ενεργοποίησης, ώστε να καταστεί ικανό να μεταφέρει ρεύμα. Το υπόλοιπο τμήμα του ανοδίου δεν έχει υποστεί καμία χημική επεξεργασία και ο ρόλος του είναι να τοποθετηθεί το ενεργό άκρο στην κατάλληλη θέση μέσα στο δοχείο.

Η εγκατάστασή του στο δοχείο είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει τόσο σε νέα, όσο και σε παλιότερα δοχεία που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Για μπόιλερ έως 800 λίτρα αρκεί μια μόνο ακίδα τιτανίου.

Για δοχεία 1.000 λίτρων μπορούν να τοποθετηθούν είτε μια είτε δυο ακίδες τιτανίου. Η σωστή θέση της ακίδας, για βέλτιστη προστασία του δοχείου, είναι κοντά στο γεωμετρικό κέντρο του δοχείου (είτε κάθετα, είτε οριζόντια).

Για μπόιλερ από 1.500 έως και 5.000 λίτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο ακίδες τιτανίου, σε τέτοια σημεία, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιδιαβρωτική κάλυψη του δοχείου (πχ μια ακίδα ψηλά και μια χαμηλά).

Ηλεκτρονικό Ανόδιο - Σύστημα καθοδικής προστασίας

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ACES

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ACES

   

Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού ανοδίου

 

 

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ανοδίου είναι πολλά σε σχέση με την εναλλακτική μέθοδο του θυσιαζόμενου ανοδίου:

 • Μόνιμη και διαρκής προστασία: Το ηλεκτρονικό ανόδιο δεν φθείρεται και δεν απαιτεί κανενός είδους συντήρηση, αντικατάσταση ή επισκευή. Το τιτάνιο είναι ευγενές μέταλλο απρόσβλητο από τη διάβρωση. Γι΄αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την ποιότητα του νερού χωρίς να υποστεί διάβρωση, σε αντίθεση με το μαγνήσιο.
 • Μπορεί να προσφέρει προστασία με κάθε ποιότητα νερού. Το ηλεκτρονικό ανόδιο μπορεί να μεταβάλει την ένταση του ρεύματος που παρέχει, ανάλογα με τις μετρήσεις του δυναμικού, ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του για να παρέχει προστασία του μπόιλερ σε κάθε είδους νερού.
 • Χαμηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Το κόστος του ηλεκτρονικού ανοδίου ισούται περίπου με το κόστος (υλικών και εργατικών) 3-5 αντικαταστάσεων των ανοδίων μαγνησίου. Τα ανόδια μαγνησίου απαιτούν ετήσια αλλαγή. Συνεπώς το κόστος του ηλεκτρονικού ανοδίου αποσβένεται σε 3-5 χρόνια λειτουργίας, ενώ η διάρκεια ζωής του είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες αρκετές δεκαετίες. Η εγκατάστασή του είναι τόσο εύκολη όσο σχεδόν και ενός ανοδίου μαγνησίου και μπορεί να γίνει ακόμα και σε δοχεία που βρίσκονται σε λειτουργία.
 • Ελάχιστο κόστος λειτουργίας. Το ηλεκτρονικό ανόδιο λειτουργεί με ρεύμα μικρής τάσης και έντασης και έχει πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος (10-20 kWh ανά έτος).
 • Υψηλός βαθμός λειτουργικής ευελιξίας. Η ηλεκτρονική συσκευή, μέσω των μετρήσεων, αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στην κατάσταση της εσωτερικής επίστρωσης του δοχείου και στην ποιότητα του νερού και μεταβάλλει αυτόματα το ρεύμα που παρέχει, ώστε να παρέχει πάντα βέλτιστη προστασία.
 • Μέγιστη προστασία. Με το ρεύμα μεταβαλλόμενης έντασης διασφαλίζεται ότι το δοχείο προστατεύεται πάντα ακριβώς όπως πρέπει. Υποπροστασία του δοχείου θα είχε ως αποτέλεσμα τη διάβρωση του δοχείου. Υπερπροστασία του δοχείου (πολύ μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού από την απαιτούμενη) μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία υδρογόνου στο νερό και σε φθορά της επίστρωσης του δοχείου.
 • Υγιεινή λειτουργία. Το ανόδιο τιτανίου είναι αδιάβρωτο και δεν δημιουργεί υπολείμματα σε αντίθεση με τα ανόδια μαγνησίου τα οποία διαβρώνονται και αφήνουν υπολείμματα στον πυθμένα του δοχείου, τα οποία μαζί με τα άλατα που υπάρχουν στο νερού αποτελούν ευνοϊκό υπόστρωμα για την ανάπτυξη βακτηρίων (λεγιονέλα) και μικροοργανισμών.

Σύγκριση συστημάτων αντιδιαβρωτικής προστασίας

 

 

ΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας για μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης που εφαρμόζεται σήμερα είναι η εσωτερική επικάλυψη των δοχείων με κατάλληλα υλικά (επισμάλτωση, εποξειδική βαφή κλπ) σε συνδυασμό με τη χρήση ανοδίων μαγνησίου. Ωστόσο η μέθοδος αυτή έχει δυο βασικά μειονεκτήματα.

Η παθητική προστασία των δοχείων, που πραγματοποιείται με την εσωτερική επικάλυψη, είναι συχνά ανεπαρκής. Δυστυχώς καμία μέθοδος εσωτερικής επικάλυψης, όσο σωστά και αν υλοποιηθεί, δεν μπορεί να προσφέρει 100% προστασία, γιατί ακόμα και πολύ μικρές ατέλειες, ακόμα και όσες είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από το DIN 4753-3, μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή του δοχείου.

Επίσης φθορές στην επικάλυψη είναι δυνατό να προκύψουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μπόιλερ, από χτυπήματα, ισχυρά θερμικά σοκ κλπ.

Γι΄ αυτό σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο το μπόιλερ να διαθέτει ένα επιπλέον σύστημα ενεργητικής καθοδικής προστασίας που θα το προστατέψει σε περίπτωση αστοχίας ή φθοράς της επικάλυψης.

Συνήθως η επιπλέον προστασία παρέχεται με ανόδια μαγνησίου εμβαπτισμένα στο νερό του μπόιλερ. Τα ανόδια μαγνησίου όμως αλλοιώνονται κατά τη λειτουργία τους και απαιτείται περιοδικός έλεγχος και αντικατάστασή τους. Αν τα ανόδια δεν αντικατασταθούν μετά από κάποιο ποσοστό φθοράς τους το μπόιλερ μένει απροστάτευτο έναντι της διάβρωσης  για τα υπόλοιπα χρόνια λειτουργίας του.

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ACES

 

Το ηλεκτρονικό ανόδιο ACES είναι ένα σύστημα ενεργούς καθοδικής προστασίας με εξωτερικά επιβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα που σκοπός του είναι να εξουδετερώσει το διαβρωτικό αποτέλεσμα του νερού στα τοιχώματα του μπόιλερ. Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα ανόδια μαγνησίου και να εξασφαλίζει απόλυτη ηλεκτρική προστασία του μπόιλερ έναντι της διάβρωσης.

Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με αυτή της θυσιαζόμενης ανόδου, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή το προστατευτικό ρεύμα δεν προσφέρεται από το θυσιαζόμενο ανόδιο αλλά από μια ηλεκτρονική συσκευή και μια ακίδα τιτανίου. Γι΄ αυτό και το ηλεκτρονικό ανόδιο ACES δεν χρειάζεται καμία συντήρηση ή περιοδική αντικατάσταση, όπως οι ράβδοι μαγνησίου. Είναι απολύτως αδιάβρωτο, αποδοτικό και χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος.

Το σύστημα ACES παρέχει καθοδική προστασία ενάντια στη διάβρωση ελέγχοντας το δυναμικό του ηλεκτρολύτη με την επιβολή εξωτερικού ρεύματος, που παράγεται από τη συσκευή. Η διατήρηση του δυναμικού εξασφαλίζεται με την συνεχή μέτρηση της διαφοράς δυναμικού μεταξύ του μπόιλερ και του ανοδίου τιτανίου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων η ηλεκτρονική συσκευή ρυθμίζει την ένταση του ρεύματος που πρέπει να παρέχει το ανόδιο τιτανίου, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία του μπόιλερ.

Ηλεκτρονικό ανόδιο με ακίδες τιτανίου -  Ηλεκτρονικό σύστημα καθοδικής προστασίας

Όγκος δοχείου

Τύπος συσκευής

Αριθμος ακίδων

Διάσταση ακίδας

200 - 800 λίτρα

ACES G2

1

200/200 - 400mm

1.000 - 2.500 λίτρα

ACES H

2

400/200 - 600mm

3.000 - 5.000 λίτρα

ACES H

2

5500/250 - 800mm

 

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ACES

θερμοπομποι - Ηλεκτρικοί λέβητες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ACES

   

 

Ράβδοι μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

 

 

 

Ράβδοι μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

 

Ράβδοι μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

 

Ράβδοι μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

 

  

Όλα τα μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης της SICC διαθέτουν καθοδική αντιδιαβρωτική προστασία με ανόδια μαγνησίου μεγάλου μήκους και διατομής που ελέγχονται απο τέστ ανοδίου.

Ο ρόλος του μαγνησίου είναι να διαβρώνεται στην θέση των προστατευομένων μετάλλων. Γι αυτό η κατάσταση του μαγνησίου θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον ανά 6 μήνες και να αντικαθίσταται όποτε έχει καταναλωθεί πλήρως.

Το τεστ ανοδίου της SICC επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης του ανοδίου με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να χρειάζεται να αδειάσει το μπόιλερ και να αφαιρεθεί η ράβδος μαγνησίου.

Πατώντας απλά το κουμπί ο χρήστης μπορεί να δει στην οθόνη το ποσοστό φθοράς του ανοδίου, χωρίς να χρειαστεί να αδειάσει το μπόιλερ ή καλέσει τεχνικό. Αν η ράβδος μαγνησίου έχει φθαρεί, κόκκινη ένδειξη, τότε μόνο θα χρειαστεί να καλέσει τεχνικό για αλλαγή του ανοδίου. Για την σωστή λειτουργία του τεστ απαιτείται η αγορά γνησίων ειδικών ανοδίων SICC. Τα ανόδια αυτά έχουν πλαστική μόνωση για να μην έρχονται σε επαφή με το σώμα του δοχείου και ειδική βίδα για σύνδεση του τέστ ανοδίου.

Προσοχή: Το τέστ ανοδίου δεν λειτουργεί με μη μονωμένα ανόδια.

 

Ανόδια μαγνησίου για σύνδεση με τέστ ανοδίου

 Κωδικός

Περιγραφή

01.05.02.02

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 300 mm με τάπα 1 ¼" και μόνωση

01.05.02.03

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 400 mm με τάπα 1 ¼" και μόνωση

01.05.02.04

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 900 mm με τάπα 1 ¼" και μόνωση

 

 

     

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ανόδια μαγνησίου

 

 Ανόδια μαγνησίου

 

Ο ρόλος του μαγνησίου είναι να διαβρώνεται στην θέση των προστατευομένων μετάλλων. Γι αυτό η κατάσταση του μαγνησίου θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον ανά 6 μήνες και να αντικαθίσταται όποτε έχει καταναλωθεί πλήρως.

 

Ανόδια μαγνησίου

 Κωδικός

Περιγραφή

70.21.300

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 300 mm με τάπα 1 ¼" και μόνωση

70.21.400

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 400 mm με τάπα 1 ¼" και μόνωση

70.21.500

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 900 mm με τάπα 1 ¼" και μόνωση

70.26.450

Ανόδιο μαγνησίου Φ26 Χ 450 mm με σπείρωμα M8 X10 mm

70.32.500

Ανόδιο μαγνησίου Φ32 Χ 50 0mm με σπείρωμα M8 X10 mm

 

       

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

   Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

 CONTACTS 

  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες και προσφορές:

 

  Τηλ: 210.6438677

  Τηλ: 210.6440891

  Φαξ: 210.6440891

  info@mgavrielatos.gr

  

 

Επισκεφτείτε μας:

  

Μομφερράτου 35, 114-74 Αθήνα, Γκύζη

 

  

 

Ακολουθήστε μας:

  

facebook twitter in instagram pinrest

  

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 

Χωρίς εναλλάκτες - Αποθήκες νερού

 

Για σύνδεση με αντλία θερμότητας

 

Μπόιλερ με ένα ή δύο εναλλάκτες

- Μπόιλερ Λεβητοστασίου SICCtech

- Μπόιλερ Λεβητοστασίου Sunsystem

- Μπόιλερ Λεβητοστασίου Buderus

 

Αντλίες θερμότητας Ζ.Ν.Χ

 

Μπόιλερ για δίκτυα ατμού

 

Ανοξείδωτα μπόιλερ

 

Παρελκόμενα μπόιλερ & δοχείων

- Ηλεκτρονικό ανόδιο ACES

- Ανόδια μαγνησίου

- Χάλκινοι αφαιρούμενοι εναλλάκτες

- Ανοξείδωτοι αφαιρούμενοι εναλλάκτες

- Ηλεκτρικές αντιστάσεις

 

 

Δοχεία αδρανείας με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ανοξείδωτο εναλλάκτη

 

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

SICC s.p.a

SUNSYSTEM

STYLEBOILER

DELTACALOR

APPLIAPPLIMO

S.R Rubinetterie

REFLEX

BUDERUS

WILO

REHAU

SIEMENS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  

 Τ: 210.6438677

 

 Τ: 210.6440891

 

 Φ: 210.6440891

 

 info@mgavrielatos.gr

  

Προτείνετε αυτή τη σελίδα

 

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

  

 

keywords: ηλεκτρονικό ανόδιο, καθοδική προστασία, ηλεκτρόλυση, ηλεκτρονικό σύστημα καθοδικής προστασίας, μπόιλερ, δοχεία 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Α. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ   -   Copyright © 2005: ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   -  www.applimo.gr  -  www.θερμοπομποι.gr